سایت آر ایکس بت یکی از بهترین سایت های شرط بندی برای پیش بینی می باشد. این سایت نیز همچون دیگر سایت های شرط بندی دارای گزینه های فراوانی برای شرط بندی می باشد که البته در بدو ورود به آن ممکن است آشنایی کامل با این سایت و گزینه های فراوان آن نداشته باشیم. به همین علت تصمیم گرفتیم در این مطلب تمامی گزینه های این سایت را برای شما شرح دهیم تا هنگام شرط بندی با خیال راحت و آگاهی کامل نسبت به گزینه ها شرط بندی نمایید.

عناوین این مطلب پنهان

۱ – مساوی برگشت شرط

این آپشن دارای دو گزینه ی «مهمان» و «میزبان» می باشد.

انتخاب گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم مهمان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که مهمان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

انتخاب گزینه ی «میزبان» به این معناست که اگر تیم میزبان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که میزبان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

۲ – شانس دوبرابر نیمه اول

این آپشن دارای گزینه های «مساوی یا برد مهمان» ، «برد میزبان یا مساوی» و «برد میزبان یا برد مهمان» می باشد.

 • گزینه ی «مساوی یا برد مهمان» : در این گزینه اگر بازی در نیمه ی اول مساوی شود یا تیم مهمان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «برد میزبان یا مساوی» : در این گزینه گر بازی در نیمه ی اول مساوی شود یا تیم میزبان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «برد میزبان یا برد مهمان» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم مهمان یا میزبان برنده ی نیمه ی اول بازی شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی در نیمه ی اول مساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

۳ – شانس دوبرابر

این آپشن دارای گزینه های «مساوی یا برد مهمان» ، «برد میزبان یا مساوی» و «برد میزبان یا برد مهمان» می باشد.

 • گزینه ی «مساوی یا برد مهمان» : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم مهمان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «برد میزبان یا مساوی» : در این گزینه گر بازی مساوی شود یا تیم میزبان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «برد میزبان یا برد مهمان» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم مهمان یا میزبان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی مساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

۴ – گل آخر بازی توسط چه کسی زده می شود

گل آخر بازی توسط چه کسی زده می شود

در این آپشن از ما خوسته شده است تا تعیین کنیم گل آخر بازی توسط کدام بازیکن زده می شود و اگر از نظر ما بازی گلی را نداشته باشد گزینه ی no goalscorer را انتخاب می کنیم.

همانگونه که مشاهده می کنید تمام بازیکنان ترکیب دو تیم که قابلیت گل زنی در بازی داشته باشند در بین گزینه های این آپشن دیده می شوند.

۵ – گل اول بازی توسط چه کسی زده می شود

گل اول بازی توسط چه کسی زده می شود

در این آپشن از ما خوسته شده است تا تعیین کنیم گل اول بازی توسط کدام بازیکن زده می شود و اگر از نظر ما بازی گلی را نداشته باشد گزینه ی no goalscorer  را نتخاب می کنیم.

همانگونه که در عکس نیز مشاهده می کنیم تمام بازیکنانی که توان گل زنی در بازی را داشته باشند در بین گزینه های این آپشن دیده می شوند.

۶ – در هر دو نیمه گل می زند

در هر دو نیمه گل می زند

در این گزینه از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم کدام تیم در هر دو نیمه گل می زند مهمان یا میزبان

 • اگر از نظر ما مهمان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «مهمان» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما میزبان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «میزبان» را انتخاب می کنیم.

۷ – بیشترین گل زده شده در کدام نیمه می باشد

بیشترین گل زده شده

در این آپشن از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم در کدام نیمه گل بیشتری زده می شود.

 • اگر از نظر ما نیمه ی اول تعداد گل بیشتری داشته باشد.
  گزینه ی «نیمه ی اول» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری داشته باشد.
  گزینه ی «نیمه ی دوم» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما بازی در هر دو نیمه تعداد گل مساوی داشته باشد.
  گزینه ی «مساوی» را انتخاب می کنیم.
  توجه داشته باشید که اگر بازی به تساوی بدون گل ختم شود در صورت انتخاب این گزینه برنده ی شرط خود خواهیم بود.

۸ – گل در ده دقیقه اول

گل در ده دقیقه ی اول

در این آپشن تعداد گل در ۱۰ دقیقه ی ابتدای بازی از ما خواسته شده است.
معمولا در این آپشن ضریب های نسبتا خوبی به کاربران ارائه می شود.
این آپشن دارای دو گزینه ی پایین «۰.۵» و بالا «۰.۵» می باشد .
گزینه ی «پایین ۰.۵» به معنای این است که در ده دقیقه ابتدایی بازی گلی به ثمر نرسد.
گزینه ی «بالای ۰.۵» به این معناست که در ۱۰ دقیقه اول مسابقه حداقل یک گل و بیشتر به ثمر برسد.

۹ – تعداد دقیق گل ها

تعداد دقیق گل ها

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

در این آپشن ۸ گزینه ی مختلف داده شده است که به ترتیب در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۱» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۰» :
  با انتخاب این گزینه اگر بازی گلی نداشته باشد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « ۵»:
  با انتخاب این گزینه اگر ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۴» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «more 7» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۷ گل به بالا در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۶» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۶ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۰ – تعداد دقیق گل های میزبان

تعداد دقیق گل های میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده توسط تیم میزبان را حدس بزنیم .

 • گزینه ی «۱» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل توسط تیم میزبان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۰» :
  با انتخاب این گزینه اگر هیچ گلی توسط میزبان زده نشود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل توسط میزبان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی«more 3» :
  با انتخاب این گزینه ی اگر ۳ گل به بالا توسط میزبان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۱ – تعداد دقیق گل های مهمان

تعداد دقیق گل های مهمان

در آپشن تعداد گل های مهمان از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده توسط تیم مهمان را حدس بزنیم .

 • گزینه ی «۱» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل توسط تیم مهمان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۰» :
  با انتخاب این گزینه اگر هیچ گلی توسط مهمان زده نشود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل توسط مهمان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی«more 3» :
  با انتخاب این گزینه ی اگر ۳ گل به بالا توسط مهمان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۲ – تعداد گل های بازی در نیمه اول

تعداد گل های بازی در نیمه ی اول

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در نیمه ی اول بازی را حدس بزنیم.

در این آپشن ۶ گزینه مختلف داده شده است که به ترتیب در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۱» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۰» :
  با انتخاب این گزینه اگر بازی در نیمه ی اول گلی نداشته باشد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۳ گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» :
 • با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «more 5»:
  با انتخاب این گزینه اگر شاهد ۵ گل به بالا در نیمه ی اول باشیم برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی ۴ :
  با انتخاب این گزینه اگر ۴ گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۳ – تعداد گل های بازی در نیمه دوم

تعداد گل های بازی در نیمه ی دوم

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در نیمه ی دوم مسابقه را حدس بزنیم .

در این آپشن ۶ گزینه ی مختلف داده شده است که به ترتیب در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۱» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۰» :
  با انتخاب این گزینه اگر بازی در نیمه ی دوم گلی نداشته باشد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۳ گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «more 5»:
  با انتخاب این گزینه اگر شاهد ۵ گل به بالا در نیمه ی دوم باشیم برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی ۴ :
  با انتخاب این گزینه اگر ۴ گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۴ – زوج یا فرد نیمه اول

زوج یا فرد در نیمه اول

یکی دیگر از آپشن های سایت های شرط بندی «زوج یا فرد در نیمه ی اول» می باشد.
در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های زده شده در نیمه ی اول بازی زوج می شود یا خیر .

اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در نیمه ی اول زوج باشد.
گزینه ی زوج را انتخاب می کنیم.
اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در نیمه ی اول فرد باشد.
گزینه ی فرد را انتخاب می کنیم.

۱۵ – زوج \ فرد در نیمه دوم

زوج یا فرد در نیمه دوم

یکی دیگر از آپشن های سایت های شرط بندی «زوج یا فرد در نیمه ی دوم» می باشد.
در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های زده شده در نیمه ی دوم بازی زوج می شود یا خیر .

اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در نیمه ی دوم زوج باشد.
گزینه ی زوج را انتخاب می کنیم.
اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در نیمه ی دوم فرد باشد.
گزینه ی فرد را انتخاب می کنیم.

۱۶ – زننده گل

زننده گل

در این آپشن از ما خواسته شده تا زننده ی یک یا چند گل از بازی را تعیین کنیم.

همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید نام تمام بازیکنانی که می توانند در ترکیب هریک از دو تیم حضور داشته باشند مشاهده می شود. در این آپشن معمولاً بر اساس اسم و رسم و توان گلزنی بازیکنان ضرایب تعیین می شوند . مثلاً همیشه مدافعان ضرایب بالایی برای گل زدن دارند و این هم به دلیل پست آنها و احتمال کم گل زنی آنها می باشد. اما برعکس مهماجمان معمولاً ضرایب کمتری دارند و این به دلیل احتمال بالای گلزنی آنها می باشد.

۱۷ – گل اول چگونه به ثمر میرسد

گل اول چگونه به ثمر می رسد

در این آپشن از ما نحوه ی به ثمر رسیدن گل اول بازی خواسته شده است .

اگر از نظر ما گل اول با ضربه ی سر به ثمر می رسد.
گزینه ی «با ضربه ی سر» را انتخاب می کنیم.

اگر از نظر ما گل اول با ضربه ی آزاد به ثمر می رسد.
گزینه ی «ضربه ی آزاد» را انتخاب می کنیم.

اگر از نظر ما گل اول با شوت به ثمر می رسد.
گزینه ی «شوت» را انتخاب می کنیم.

اگر از نظر ما گل اول با ضربه ی پنالتی به ثمر می رسد.
گزینه ی «پنالتی» را انتخاب می کنیم.

اگر از نظر ما گل اول، گل به خودی از طرف یکی از تیم ها باشد.
گزینه ی «گل به خودی» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما بازی گلی نداشته باشد.
گزینه ی «بدون گل» را انتخاب می کنیم.

۱۸ – کلین شیت میزبان

کلین شیت میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم میزبان می تواند کلین شیت کند یا خیر .

اگر انتخاب ما این است که میزبان گل نمی خورد.
گزینه ی «بلی» را انتخاب می کنیم.

و اگر انتخاب ما این است که میزبان گل می خورد.
گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۹ – کلین شیت مهمان

کلین شیت مهمان
۰

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم مهمان می تواند کلین شیت کند یا خیر.

اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان گل نمی خورد .
گزینه ی «بلی» را انتخاب می کنیم.

و اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان گل می خورد.
گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۰ – گل به خودی

گل به خودی
گل به خودی

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم گل به تیم خود در بازی خواهیم داشت یا خیر

اگر از نظر ما بازی گل به تیم خود خواهد داشت گزینه ی «بلی» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما بازی گل به تیم خود نخواهد داشت گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۱ – هر دو تیم در نیمه دوم گل میزنند؟

هر دو تیم در نیمه دوم گل می زنند

در این آپشن از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم هر دو تیم در نیمه ی آخر گل می زنند یا خیر.

اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی دوم گل بزنند.
گزینه ی «بلی» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی دوم گلی نمی زنند.
گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۲ – هر دو تیم در نیمه اول گل می زنند؟

هر دو تیم در نیمه اول گل می زنند

در آپشن هر دو تیم در نیمه اول گل می زنند از ما خواسته شده است که تعیین کنیم هر دو تیم در نیمه ی نخست گل می زنند یا خیر.

اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی ابتدایی بازی گل بزنند.
گزینه ی «بلی» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی ابتدایی بازی گل نمی زنند.
گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۳ – هر دو تیم در هر دو نیمه گل میزنند

هر دو تیم در هر دو نیمه گل می زنند

این آپشن دارای ۴ حالت مختلف می باشد.
کلمه ی سمت راست مربوط به این است که هر دو تیم گل می زنند یا خیر.
و کلمه ی سمت چپ مربوط به این این است که در هر دو نیمه گل می زنند یا خیر

 • Yes / no :
  این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و در هر دو نیمه گل زده می شود.
 • yes / yes :
  این گزینه  به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و در هر دو نیمه نیز گل زده می شود.
 • no / no :
  این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و در هر دو نیمه نیز گل زده نمی شود.
 • no / yes :
  این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و در هر دو نیمه گل زده نمی شود.

۲۴ – زننده گل اول

زننده گل اول

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم اولین گل را مهمان می زند یا میزبان.
یا اینکه اصلاً گلی زده نمی شود.

اگر از نظر ما اولین گل بازی رامهمان می زند.
گزینه ی «مهمان» را انتخاب می کنیم.

اگر از نظر ما اولین گل بازی را میزبان می زند.
گزینه ی «میزبان» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما هیچکدام از دو تیم در طول بازی گلی نمی زنند و بازی صفر صفر تمام می شود.
گزینه ی «هیچکدام» را انتخاب می کنیم.

۲۵ – گل بالا \ پایین مهمان

گل بالا پایین مهمان
گل بالا پایین مهمان

قواعد و موارد این آپشن دقیقاً همانند آپشن گل بالا پایین می باشند با این تفاوت که در آپشن گل بالا پایین در مورد مجموع گل دو تیم در تمام بازی صحبت شده در صورتی که در این گزینه از مجموع گل های مهمان در تمام بازی صحبت شده است.

 • گل پایین ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر توسط مهمان در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر توسط مهمان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
  در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • و …
 • گل بالا ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر توسط مهمان در بازی زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر توسط مهمان زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • و …

۲۶ – هر دو تیم گل بزنند

هر دو تیم گل بزنند

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کینم هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم گل می زنند.
گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.

و اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم گل نمی زنند.
(یعنی یا یکی از دو تیم گل نمی زند یا هیچ کدام گل نمی زنند) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۷ – میزبان گل میزند

میزبان گل می زند

در این آپشن از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم میزبان گل می زند یا خیر.

اگر از نظر ما میزبان گل می زند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
و اگر از نظر ما میزبان گل نمی زند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۸ – مهمان گل میزند

مهمان گل می زند

در این گزینه  از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم مهمان گل می زند یا خیر.

اگر از نظر ما مهمان گل می زند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما مهمان گل نمی زند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۹ – زننده گل آخر

زننده گل آخر

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم آخرین گل را مهمان می زند یا میزبان.
یا اینکه اصلاً گلی زده نمی شود.

اگر از نظر ما آخرین گل بازی رامهمان می زند.
گزینه ی «مهمان» را انتخاب می کنیم.

اگر از نظر ما آخرین گل بازی را میزبان می زند.
گزینه ی «میزبان» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما هیچکدام از دو تیم در طول بازی گلی نمی زنند و بازی صفر صفر تمام می شود.
گزینه ی «هیچکدام» را انتخاب می کنیم.

۳۰ – زوج یا فرد

زوج یا فرد

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های زده شده در بازی زوج می شود یا فرد

اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در تمام بازی زوج می شود گزینه ی زوج را انتخاب می کنیم.
و اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در تمام بازی فرد می شود گزینه ی فرد را انتخاب می کنیم.

۳۱ – گل لاین نیمه اول – Goal Line

گل لاین - نیمه اول

قواعد این آپشن دقیقاً همانند آپشن گل لاین بوده با این تفاوت که آپشن گل لاین در مورد تمام بازی بوده و این آپشن مربوط به نیمه ی اول بازی می باشد.

 • گل پایین ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۱.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود.
  به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد.
  و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

۳۲ – گزینه گل بالا \ پایین میزبان

گل بالا - پایین میزبان

قواعد و موارد این آپشن دقیقاً همانند آپشن گل بالا / پایین می باشند با این تفاوت که در آپشن گل بالا / پایین در مورد مجموع گل دو تیم در تمام بازی صحبت شده در صورتی که در این گزینه از مجموع گل های میزبان در تمام بازی صحبت شده است.

 • گل پایین ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر توسط میزبان در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر توسط میزبان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • و …
 • گل بالا ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر توسط میزبان در بازی زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر توسط میزبان زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • و …

۳۳ – گل لاین Goal Line

گل لاین

این گزینه دقیقاً همانند گزینه ی گل بالا / پایین بوده و تنها تفاوت آن در تعداد گزینه های بیشتر آن می باشد.

گل پایین :

 • گل پایین ۰.۵: در این گزینه اگر صفر گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده خواهیم شد.
 • گل پایین ۱.۲۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۱.۵ و حالت پایین این عدد ۱ می باشد . اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۱.۵ : در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۱.۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

گل پایین ۲

 • گل پایین ۲ : در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۲.۲۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۲.۵ : در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بودو در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گل پایین ۲.۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۳و حالت پایین این عدد ۲.۵می باشد . اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.
 • گل پایین ۳ : در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد . اگر کمتر از ۳ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم شد.

گل بالا :

 • گل بالای ۰.۵ : دراین گزینه  اگر ۱ گل و بیشتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بود در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • گل بالای ۱.۲۵ : این گزینه دارای دو حالت بالا و پایین است.
  حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد.
  اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر گلی در بازی زده نشود.
  به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۱.۵ : در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۱.۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود.
  به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد.
  و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود.
  به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.

گل بالا ۲

 • گل بالا ۲ : در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد.
  اگر ۱ گل و کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم شد.
  و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۲.۲۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود.
  به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۲.۵ : در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • گل بالا ۲.۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۳ و حالت پایین این عدد  2.5می باشد.
  اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد.
  و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود.
  به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.
 • گل بالا ۳ : در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد.
  اگر کمتر از ۳ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم شد.

و …

۳۴ – مجموع گل بالا و پایین /سه حالته

مجموع گل بالا و پایین سه حالته

این مورد دارای سه حالت است:

 • Over3 :
  این گزینه به معنای بالای ۳ گل است.
  در این گزینه اگر ۴ گل و بیشتر از ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • Or32 :
  این گزینه به معنای یا ۳گل یا ۲ گل می باشد.
  در این گزینه اگر ۳ گل یا ۲ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم شد.
  و در غیر این صورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • Under2 :
  این گزینه به معنای پایین ۲ گل می باشد.
  در این گزینه اگر ۱ گل یا ۰ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم شد.
  در غیر اینصورت بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

۳۵ – مجموع کرنرها / نیمه اول

مجموع کرنرها نیمه اول

در این آپشن ۴ حالت محتلف داریم که در عکس دو حالت آن را مشاهده می کنید:

 • برای گزینه ی پایین ۴.۵
  اگر تعداد ۴ کرنر و کمتر در نیمه ی اول شاهد باشیم شرط را خواهیم برد.
  و در غیراینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • برای گزینه ی بالای ۴.۵
  اگر تعداد ۵ کرنر و بیشتر در نیمه ی اول داشته باشیم شرط را خواهیم برد.
  و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • برای گزینه ی پایین ۴
  اگر دقیقاً ۴ کرنر در نیمه ی اول داشته باشیم شرط برگشت داده می شود.
  اگر ۳ کرنر و کمتر از ۳ کرنر داشته باشیم شرط را خواهیم برد.
  و اگر ۵ کرنر و بیشتر داشته باشیم بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • برای گزینه ی بالای ۴ کرنر
  اگر دقیقاً ۴ کرنر در نیمه ی اول داشته باشیم شرط برگشت داده می شود.
  اگر بالای ۴ کرنر داشته باشیم شرط را خواهیم برد.
  و اگر ۳ کرنر یا کمتر داشته باشیم شرط را خواهیم باخت.

۳۶ – گل بالا \پایین

گل بالا پایین

گل پایین :

 • گل پایین ۰.۵:
  در این گزینه اگر صفر گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده خواهیم شد.
 • گل پایین ۱.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۱.۵ و حالت پایین این عدد ۱ می باشد . اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۱.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

گل پایین ۲

 • گل پایین ۲ :
  در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۲.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بودو در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گل پایین ۲.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۳و حالت پایین این عدد ۲.۵می باشد.
  اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد.
  و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.
 • گل پایین ۳ :
  در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد . اگر کمتر از ۳ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم شد.

گل بالا :

 • گل بالای ۰.۵ :
  دراین گزینه  اگر ۱ گل و بیشتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بود در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • گل بالای ۱.۲۵ :
  این گزینه دارای دو حالت بالا و پایین است. حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد. اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد. و اگر گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۱.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.

گل بالا ۲

 • گل بالا ۲ :
  در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۲.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • گل بالا ۲.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۳ و حالت پایین این عدد  2.5می باشد.
  اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد.
  و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.
 • گل بالا ۳ :
  در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد.
  اگر کمتر از ۳ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم شد.

۳۷ – گل بالا \ پایین نیمه اول

گل بالا پایین نیمه اول

قواعد و موارد این آپشن دقیقاً همانند آپشن« گل بالا / پایین » بوده با این تفاوت که آپشن« گل بالا / پایین » در مورد تمام بازی بوده و این آپشن مربوط به نیمه ی اول بازی می باشد.

گل پایین :

 • گل پایین ۰.۵:
  در این گزینه اگر صفر گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده خواهیم شد.
 • گل پایین ۱.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۱.۵ و حالت پایین این عدد ۱ می باشد . اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۱.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد.
  و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

گل پایین ۲

 • گل پایین ۲ :
  در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۲.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بودو در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گل پایین ۲.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۳و حالت پایین این عدد ۲.۵می باشد . اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.
 • گل پایین ۳ :
  در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد . اگر کمتر از ۳ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم شد.

گل بالا :

 • گل بالای ۰.۵ :
  دراین گزینه  اگر ۱ گل و بیشتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بود در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • گل بالای ۱.۲۵ :
  این گزینه دارای دو حالت بالا و پایین است.
  حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد.
  اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۱.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.

گل بالا ۲

 • گل بالا ۲ :
  در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۲.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • گل بالا ۲.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۳ و حالت پایین این عدد  2.5می باشد.
  اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد.
  و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود.
  به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.
 • گل بالا ۳ :
  در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد.
  اگر کمتر از ۳ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم شد.

۳۸ – گل بالا \ پایین نیمه دوم

گل بالا پایین نیمه دوم

قواعد این آپشن دقیقاً همانند آپشن گل بالا / پایین بوده با این تفاوت که آپشن گل بالا / پایین در مورد تمام بازی بوده و این آپشن مربوط به نیمه ی دوم بازی می باشد. که در زیر حالت های مختلف آن را توضیح خواهیم داد.

گل پایین :

 • گل پایین ۰.۵: در این گزینه اگر صفر گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده خواهیم شد.
 • گل پایین ۱.۲۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۱.۵ و حالت پایین این عدد ۱ می باشد . اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر گلی در نیمه ی دوم بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۱.۵ : در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۱.۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد و اگر ۱ گل و کمتر در نیمه ی دوم بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

گل پایین ۲

 • گل پایین ۲ : در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۲.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در نیمه ی دوم بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گل پایین ۲.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۳و حالت پایین این عدد ۲.۵می باشد.
  اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد.
  و اگر ۲ گل و کمتر در نیمه ی دوم بازی زده شود.
  به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.
 • گل پایین ۳ :
  در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد.
  اگر کمتر از ۳ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم شد.

گل بالا :

 • گل بالای ۰.۵ : دراین گزینه  اگر ۱ گل و بیشتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بود در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • گل بالای ۱.۲۵ : این گزینه دارای دو حالت بالا و پایین است. حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد. اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد. و اگر گلی در نیمه ی دوم بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۱.۵ : در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۱.۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.

گل بالا ۲

 • گل بالا ۲ : در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۲.۲۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • گل بالا ۲.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۳ و حالت پایین این عدد  2.5می باشد.
  اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد.
  و اگر ۲ گل و کمتر در نیمه ی دوم بازی زده شود.
  به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.
 • گل بالا ۳ :
  در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد.
  اگر کمتر از ۳ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
  و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم شد.

و …

۳۹ – مجموع کرنرها / سه حالته

مجموع کرنرها سه حالته

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنیددر این گزینه ما سه حالت مختلف برای پیش بینی داریم . که برای هر کدام از اعداد بالا ، پایین و دقیق وجود دارد . که در این جا با توضیح ۱ مورد از این گزینه ها به خوبی متوجه منظور این حالت از شرط بندی خواهید شد.

 • برای مثال گزینه ی بالای ۷
  به معنای این است که اگر بازی ۸ کرنر یا بیشتر داشته باشد بازی را خواهیم برد.
  و اگر ۷ کرنر یا کمتر داشته باشد شرط را خواهیم باخت.
 • در گزینه ی پایین ۷
  اگر بازی ۶ کرنر و یا کمتر داشته باشد شرط را خواهیم برد.
  و اگر بازی ۷ کرنر و بیش از ۷ کرنر داشته باشد شرط را خواهیم باخت.
 • در گزینه ی دقیق ۷ کرنر
  اگر بازی دقیقاً ۷ کرنر داشته باشد شرط را خواهیم برد.
  و اگر کمتر یا بیشتر از ۷ کرنر داشته باشد شرط را خواهیم باخت
 • برای دیگر گزینه ها نیز همین قواعد برقرار است.
  به عنوان مثال گزینه ی بالای ۱۶ به معنای این است که اگر بازی ۱۶ کرنر یا بیشتر داشته باشد بازی را خواهیم برد.
  و اگر ۱۶ کرنر یا کمتر داشته باشد شرط را خواهیم باخت.
 • در گزینه ی پایین ۱۶
  اگر بازی ۱۵ کرنر و یا کمتر داشته باشد شرط را خواهیم برد.
  و اگر بازی ۱۶ کرنر و بیش از ۱۶ کرنر داشته باشد شرط را خواهیم باخت.
 • در گزینه ی دقیق ۱۶ کرنر
  اگر بازی دقیقاً ۱۶ کرنر داشته باشد شرط را خواهیم برد.
  و اگر کمتر یا بیشتر از ۱۶ کرنر داشته باشد شرط را خواهیم باخت.

۴۰ – برد در هر دو نیمه

در این آپشن از ما خواسته شده است که تعیین کنیم کدام تیم هر دو نیمه ی بازی را خواهد برد.

اگر نظر ما این است که تیم مهمان برنده ی هر دو نیمه خواهد شد گزینه ی مهمان را انتخاب می کنیم.
و اگر نظر ما این است که تیم میزبان برنده ی هر دو نیمه خواهد شد گزینه ی «میزبان» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

۴۱ – برد بدون گل خورده

 یکی دیگر از آپشن های جالب در سایت آر ایکس بت گزینه ی برد بدون گل خورده می باشد.
در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم کدام تیم بازی را بدون اینکه گلی دریافت کند خواهد برد.

اگر نظر ما این است که تیم مهمان بازی را بدون اینگه گلی دریافت کند ببرد.
گزینه ی مهمان را انتخاب می کنیم.
و اگر نظر ما این است که تیم میزبان بازی را بدون اینکه گلی دریافت کند ببرد.
گزینه ی میزبان را انتخاب می کنیم.

۴۲ – نتیجه در ده دقیقه اول

نتیجه در ده دقیقه اول

در این آپشن تعیین می کنیم که در ده دقیقه ی آغازین مسابقه برنده ی بازی میزبان خواهد بود یا مهمان و یا اینکه بازی به تساوی خواهد انجامید.

 • اگر نظر ما این است که تیم مهمان در ده دقیقه ی اول بازی برنده ی بازی خواهد شد.
  گزینه مهمان را انتخاب می کنیم.
 • اگر نظر ما این است که تیم میزبان در ده دقیقه ی اول بازی برنده ی بازی خواهد شد.
  گزینه میزبان را انتخاب می کنیم.
 • و اگر نظر ما این است که در ده دقیقه ی ابتدای مسابقه بازی به تساوی می انجامد.
  گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۴۳ – نتیجه وقت قانونی و گل زدن تیم ها

در این آپشن تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه در تمام بازی چه خواهد شد و آیا هر دو تیم گل می زنند یا نه که به تفصیل گزینه های این آپشن را برای شما شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی x/yes: این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و بازی در وقت قانونی به تساوی می انجامد.
 • گزینه ی no/1 :
  این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند.
  و بازی به سود تیم ۱ به پایان می رسد.
 • گزینه ی no/2 :
  این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند.
  و بازی به سود تیم ۲ به پایان می رسد.
 • گزینه ی yes / 1 :
  این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل می زنند.
  و بازی به سود تیم ۱ به پایان می رسد.
 • گزینه ی yes/2 :
  این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل می زنند.
  و بازی به سود تیم ۲ به پایان می رسد.
 • گزینه ی x/no :
  این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند.
  و بازی در وقت قانونی به تساوی می انجامد.

۴۴ – نیمه اول / تمام وقت

یکی دیگر از آپشن های جالبی که در سایت آر ایکس بت مشاهده می شود آپشن نیمه اول و تمام وقت می باشد.در این آپشن برنده ی مسابقه در نیمه ی اول و برنده ی مسابقه در تمام بازی از ما خواسته شده است.

عدد سمت راست مربوط به  نتیجه در نیمه ی اول است.
و عدد سمت چپ مربوط به  نتیجه در تمام بازی است.
و حرف x به معنای مساوی می باشد.
به عنوان مثال گزینه ی ۱/ ۲:
به معنی این است که در نیمه ی اول بازی را میزبان (تیم ۱) می برد.
و کل بازی به سود مهمان (تیم ۲) به پایان می رسد.
یا مثلاً گزینه ی ۲/ x:
به معنای این است که نیمه ی اول بازی را مهمان (تیم ۲) می برد.
ولی نتیجه ی کل مسابقه مساوی خواهد شد.

۴۵ – نتیجه دقیق نیمه اول مهمان : میزبان

نتیجه ی دقیق نیمه اول مهمان : میزبان

 

یکی دیگر از آپشن ها نتیجه دقیق بازی در نیمه اول می باشد.
که در برخی از سایت ها با ۱st – exact result یا عبارت های مشابه دیگر نیز نشان داده می شود.
در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در نیمه ی اول در طول ۴۵ دقیقه (۴۵ دقیقه و وقت های اضافی معمول مسابقه در نیمه ی اول)را تعیین می کنیم.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان است.
توجه کنید این آپشن در طول ۴۵ دقیقه نیمه اول می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۴:۳ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۴ گل است.
و تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۳ خواهد بود.
و این به معنای این است که میزبان با نتیجه ی ۴ بر ۳ برنده ی نیمه ی اول بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰:۴ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۴ بر ۰ به پیروزی در نیمه ی اول دست می یابد.

۴۶ – نتیجه مسابقه در نیمه دوم

یک گزینه ی دیگر در سایت های شرط بندی گزینه ی نتیجه ی مسابقه در نیمه ی دوم می باشد. در برخی از سایت ها این گزینه را به انگلیسی و با عبارت ۲st half-match result و عبارت های مشابه دیگر نشان می دهند که با کمی دقت متوجه خواهیم شد که منظور از این عبارت ها همان نتیجه ی مسابقه در وقت قانونی دوم می باشد.

این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی دوم را خواسته است . دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه ی مسابقه در تمام بازی مد نظر نبوده و ملاک ما فقط نتیجه ی چهل و پنج دقیقه دوم مسابقه می باشد.

میزبان، مهمان یا مساوی

اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان نیمه ی دوم بازی را می برد.
گزینه ی مهمان را انتخاب می کنیم.

اگر انتخاب ما این است که تیم میزبان نیمه ی دوم بازی را می برد.
گزینه ی میزبان را انتخاب می کنیم.

و اگر انتخاب ما این است که هیچ یک از دو تیم برنده ی نیمه ی دوم نمی شود.
و در نیمه ی دوم بازی به تساوی می انجامد.
گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۴۷ – نتیجه مسابقه در نیمه اول

نتیجه مسابقه در نیمه اول

یک گزینه ی بسیار جالب در سایت های شرط بندی گزینه ی نتیجه ی مسابقه در نیمه ی اول می باشد.
در برخی از سایت ها این گزینه را به انگلیسی و با عبارت ۱st half-match result و عبارت های مشابه دیگر نشان می دهند.
با کمی دقت متوجه خواهیم شد که منظور از این عبارت ها همان نتیجه نیمه اول در بازی می باشد.

این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی اول را خواسته است.
دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه ی مسابقه در تمام بازی مد نظر نیست.
و ملاک ما فقط نتیجه ی نیمه ی اول مسابقه می باشد.

اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان نیمه ی اول بازی را می برد.
گزینه ی مهمان را انتخاب می کنیم.
اگر انتخاب ما این است که تیم میزبان نیمه ی اول بازی را می برد.
گزینه ی میزبان را انتخاب می کنیم.
و اگر انتخاب ما این است که هیچیک از دو تیم برنده ی نیمه ی اول نمی شود.
و در نیمه ی اول بازی به تساوی می انجامد گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۴۸ – نتیجه مسابقه

نتیجه مسابقه

یکی از پرکاربرد ترین و پرطرفدار ترین و آشناترین گزینه ها برای شرط بندی که یادگیری آن بسیار آسان می باشد گزینه ی نتیجه ی مسابقه می باشد.
در برخی سایت ها آن را با match result نشان می دهند.

در این گزینه ما تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد.
برخی از سایت ها برای نشان دادن تیم ها از تیم ۱ ، تیم ۲ و مساوی و برخی دیگر از میزبان ، مهمان و مساوی استفاده می کنند.
توجه داشته باشید که اگر اسم تیم ها به صورت عمودی و زیر یکدیگر نوشته شده باشد آنگاه تیم بالایی میزبان (تیم ۱) و تیم پایینی مهمان (تیم ۲ )می باشد.

با انتخاب گزینه ی میزبان یا تیم ۱ پیش بینی کرده ایم که تیم میزبان برنده ی بازی خواهد بود.
با انتخاب مهمان یا تیم ۲ پیش بینی کرده ایم که تیم مهمان برنده برنده ی بازی خواهد بود.

گزینه تساوی

اگر انتخاب ما این است که هیچ کدام از دو تیم برنده نمی شوند.
گزینه ی تساوی را انتخاب می کنیم.


معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال