در ادامه ی آموزش آپشن های شرط بندی فوتبال در این مطلب تصمیم گرفتیم تا شما را با گزینه ی Home Team Number of Corners آشنا کنیم. معنای لغوی این آپشن تعداد کرنر تیم میزبان می باشد که در ادامه ی مطلب به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

آموزش گزینه ی «Home Team Number of Corners» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: Home Team Number of Corners

در این آپشن تعداد کرنرهای تیم میزبان در بازی را تعیین می کنیم.

  • ‘گزینه ی «۲-۰ » به معنای این است که بین ۰ تا ۲ کرنر در بازی شاهد خواهیم بود.
  • گزینه ی« ۴-۳ »به معنای این است که بین ۳ تا ۴ کرنر در بازی شاهد خواهیم بود.
  • گزینه ی « ۶ -۵ »به معنای این است که بین ۵ تا ۶ کرنر در بازی شاهد خواهیم بود.
  • گزینه ی «+۷ »به معنای این است که بیش از ۷ گل را شاهد خواهیم بود.

کاربرد آپشن «Home Team Number of Corners»

این آپشن در پیش بینی لایو (زنده) می تواند به کار رود به ویژه در درقایق انتهایی بازی که می توان با توجه به روند بازی تشخیص داد که تیم ها در مجموع حدوداً به چه تعداد کرنری دست خواهند یافت.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال