در این مطلب و در ادامه ی آموزش آپشن های مختلف سایت های شرط بندی می خواهیم گزینه ی تعداد کرنرهای مهمان را برای شما شرح دهیم.

آموزش گزینه ی «تعداد کرنرهای مهمان» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: تعداد کرنرهای مهمان

در این آپشن تعداد کرنرهای تیم مهمان در بازی را تعیین می کنیم.

  • ‘گزینه ی «۲-۰ » به معنای این است که بین ۰ تا ۲ کرنر توسط مهمان در بازی شاهد خواهیم بود.
  • گزینه ی« ۴-۳ »به معنای این است که بین ۳ تا ۴ کرنر توسط مهمان در بازی شاهد خواهیم بود.
  • گزینه ی « ۶ -۵ »به معنای این است که بین ۵ تا ۶ کرنر توسط مهمان در بازی شاهد خواهیم بود.
  • گزینه ی «+۷ »به معنای این است که بیش از ۷ گل را توسط مهمان شاهد خواهیم بود.

کاربرد آپشن «تعداد کرنرهای مهمان»

این آپشن نیز می تواند در پیش بینی زنده (لایو) مورد استفاده قرار گیرد به خصوص در دقایق انتهایی بازی می توان با یک تحلیل درست از جریان بازی تشخیص داد که تعداد کرنرهای تیم مهمان حدوداً به چه تعدادی خواهد رسید.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال