در این مطلب گزینه ی Goals Total برای شما شرح داده می شود.در این آپشن نیز مجموع تعداد گل از ما خواسته شده است. با این تفاوت که گزینه های این آپشن دارای بازه ی مشخصی از گل می باشند.

آموزش گزینه ی «Goals Total» در سایت بت اسپات

نام آپشن: Goals Total

در این آپشن از ما خواسته شده تا محدوده ی مجموع گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

  • گزینه ی «goals 1-0 »: به این معناست که بازی بین ۰ تا ۱ گل خواهد داشت.
  • گزینه ی « goals 2-3»: به این معناست که بازی بین ۲ تا ۳ گل خواهد داشت.
  • گزینه ی « goals 4-5» : به این معناست که بازی بین ۴ تا ۵ گل خواهد داشت.
  • گزینه ی «+۶» : به این معناست که بازی بالای ۶ گل خواهد داشت.

کاربرد آپشن «Goals Total»

این آپشن می تواند بر اساس روند بازی در پیش بینی لایو(زنده) مورد استفاده قرار گیرد.

مثلاً اگر بازی با ۲ گل تا دقیقه ی ۸۰ در جریان بوده و بر روی دروازه ها موقعیت خاصی دیده نمی شود می توان گزینه ی «goals 2-3» را گزینه ی مناسبی برای شرط بندی در این آپشن دانست.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال