در این مطلب گزینه ی Highest scoring half را برای شما شرح می دهیم. این گزینه به معنای «بیشترین گل نیمه» می باشد. که در ادامه ی مطلب در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

آموزش گزینه ی «Highest scoring half» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: Highest scoring half

در این آپشن از ما خواسته شده تعیین کنیم بیش ترین گل زده شده در کدام نیمه خواهد بود.

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

  • گزینه ی «۱st» به این معناست که نیمه ی اول تعداد گل بیشتری خواهد داشت.
  • گزینه ی «۲nd» به این معناست که نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری خواهد داشت.
  • گزینه ی «equal» به این معناست تعداد گل در نیمه های اول و دوم مساوی خواهد بود.

کاربرد آپشن «Highest scoring half»

این آپشن را می توان بر اساس سوابق تیم ها و آمار و ارقامی که هر کدام از تیم ها در طول نیمه های اول و دوم بازی ها برجای می گذارند به کار برد.

برخی از تیم ها در نیمه ی اول معمولاً تعداد گل بیشتری می زنند.

برخی از تیم ها در نیمه دوم تعداد گل بیشتری میزنند.

همچنین گاهی نیاز تیم ها به تعداد مشخصی از گل می تواند منجر به پر گل شدن یکی از نیمه ها گردد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال