در ادامه ی آموزش گزینه های شرط بندی فوتبال در این مطلب گزینه ی Matchflow را برای شما شرح خواهیم داد.

آموزش گزینه ی «Matchflow» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: Matchflow

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم اولین تیمی که گل می زند کدام تیم است و در نهایت کدام تیم برنده ی بازی خواهد بود.

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما توضیح می دهیم.

  • گزینه ی «awayteam scores first and away» به این معناست که تیم مهمان اولین گل بازی را می زند و برنده ی بازی نیز تیم مهمان می باشد.
  • گزینه ی « awayteam scores first and draw» به این معناست که تیم مهمان اولین گل بازی را می زند و برنده ی بازی نیز تیم مهمان می باشد
  • گزینه ی « awayteam scores first and home» به این معناست که تیم مهمان اولین گل بازی را می زند و برنده ی بازی نیز تیم مهمان می باشد
  • گزینه ی « hometeam scores first and away » به این معناست که تیم مهمان اولین گل بازی را می زند و برنده ی بازی نیز تیم مهمان می باشد
  • گزینه ی « hometeam scores first and draw» به این معناست که تیم مهمان اولین گل بازی را می زند و برنده ی بازی نیز تیم مهمان می باشد
  • گزینه ی « hometeam scores first and home» به این معناست که تیم مهمان اولین گل بازی را می زند و برنده ی بازی نیز تیم مهمان می باشد
  • گزینه ی «no goal» به این معناست که در بازی شاهد هیچ گلی نخواهیم بود.

کاربرد آپشن «Matchflow»

این آپشن در پیش بینی زنده و زمانی که یکی از تیم ها به گل اول بازی دست می یابد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

پس از مشخص شدن اولین تیمی که گل را به ثمر رساند می توان با توجه به شرایط مسابقه و قدرت دو تیم پیش بینی کرد که نتیجه ی بازی چه خواهد شد.

همچنین در بازی های کم موقعیت و طاقت فرسا می توان گزینه ی «no goal» را گزینه ی مناسبی برای شرط بندی دانست.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال