در این مطلب و در ادامه ی آموزش گزینه های شرط بندی آپشن نیمه اول – اولین تیمی که گل می زند را برای شما شرح خواهیم داد.

آموزش گزینه ی «نیمه اول – اولین تیمی که گل می زند» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: نیمه اول – اولین تیمی که گل می زند

در این آپشن از ما خواسته شده اولین تیمی که در نیمه ی اول گل می زند را انتخاب کنیم .

  • اگر از نظر ما اولین گل در نیمه ی اول را تیم ۱ می زند گزینه ی «۱» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما اولین گل در نیمه ی اول را تیم ۲ می زند گزینه ی «۲» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما بازی در نیمه ی اول گلی نخواهد داشت گزینه ی «none» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «نیمه اول – اولین تیمی که گل می زند»

این آپشن به قدرت تیم ها و نیز اتفاقات بازی به شدت وابسته می باشد.

اگر سطح دو تیم به شدت با یکدیگر متفاوت باشد می توان انتظار داشت که تیم قدرتمندتر گزینه ی مناسبی برای انتخاب در این آپشن می باشد.

و اگر سطح دو تیم به یکدیگر نزدیک باشد این آپشن یک آپشن ریسکی به حساب آمده و تا حد زیادی به شانس وابسته می باشد.

همچنین اگر دو تیم بازی بسته ای را ارائه دهند می توان انتظار بازی بدون گل در نیمه ی اول را داشت و در این صورت گزینه ی « none » گزینه ی مناسبی برای شرط بندی در این آپشن محسوب می شود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال