در این مطلب گزینه ی Asian Total را برای شما توضیح خواهیم داد. این گزینه به معنای مجموع آسیایی می باشد که در ادامه ی مطلب بیشر در مورد آن توضیح خواهیم داد.

آموزش گزینه ی «Asian Total» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: Asian Total

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم.

  • در گزینه ی «بالای ۳.۵» اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد و اگر کمتر از ۴ گل بزنند شرط را خواهیم باخت.
  • در گزینه ی «پایین ۳.۵» دقیقاً برعکس می باشد. یعنی اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت و اگر کمتر از ۴ گل بزنند شرط را خواهیم برد.

کاربرد آپشن «Asian Total»

در این آپشن می توان بر اساس سوابق دو تیم ، نیاز دو تیم به تعداد گل های معین ، سبک بازی دو تیم ، سطح دو تیم و … تعیین کرد که کدام گزینه برای شرط بندی مناسب می باشد. مثلاً در دیدار یک تیم بسیار قدرتمند در برابر یک تیم بسیار ضعیف می توان تعیین کرد که تعداد گل زیادی در بازی دیده خواهد شد و بنابراین گزینه ی «بالای ۳.۵» گزینه ی مناسبی برای شرط بندی در این آپشن می باشد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال