در این مطلب آپشن تعداد گل های میزبان را شرح خواهیم داد.

آموزش گزینه ی «تعداد گل های میزبان» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: تعداد گل های میزبان

در این آپشن ۴ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

  • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم میزبان شاهد نخواهیم بود.
  • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.
  • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.
  • گزینه ی «+۳» به این معناست که بیش از ۳ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.

کاربرد آپشن «تعداد گل های میزبان»

با توجه به این که در این آپشن تعداد دقیق گل های تیم میزبان از ما پرسیده شده است می توان این آپشن را یک آپشن ریسکی در نظر گرفت. چرا که گل زدن تیم ها در بازی های فوتبال وابستگی کامل به اتفاقات بازی دارد. با این وجود می توان در پیش بینی زنده مثلاً اگر تیم میزبان ۳ گل به ثمر رسانده و شرایط بازی طوری پیش می رود که احتمالاً گل های بعدی را هم خواهد زد می توان گزینه ی «+۳» را برای شرط بندی گزینه ی ایده آلی دانست.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال