در این مطلب و در ادامه ی آموزش آپشن های شرط بندی گزینه ی Highest Scoring Half Hometeam برای شما شرح داده خواهد شد. معنای این گزینه «بیشترین تعداد گل نیمه توسط تیم میزبان » می باشد.

آموزش گزینه ی «Highest Scoring Half Hometeam» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: Highest Scoring Half Hometeam

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم میزبان در کدام نیمه ی گل های بیشتری خواهد زد.

  • گزینه ی «۱st» به معنای این است که در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری توسط تیم میزبان زده خواهد شد.
  • گزینه «۲nd» به معنای این است که در نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری توسط تیم میزبان زده خواهد شد.
  • گزینه ی «equal» به معنای این است که تعداد گل زده شده توسط تیم میزبان در هر دو نیمه مساوی خواهد بود.

کاربرد آپشن «Highest Scoring Half Hometeam»

این گزینه بستگی کامل به سوابق و سبک تیم ها و البته اتفاقات بازی دارد.

برخی از تیم ها به گونه ای بازی می کنند که معمولاً در نیمه ی اول تعداد گل بشتری می زنند .

برخی دیگر به گونه ای بازی می کنند که معمولاً در نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری می زنند.

البته انتخاب درست در این گزینه به میزان نیاز تیم ها نیز بستگی دارد. مثلاً اگر تیمی در نیمه ی اول با حساب ۳ بر ۰ برنده ی بازی شده باشد احتمالاً در نیمه ی دوم به گونه ای بازی خواهد کرد که نتیجه ی بازی را کنترل کند . بنابراین احتمالاً نیمه ی دوم تعداد گل کمتری به ثمر خواهد رساند.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال