در ادامه ی آموزش آپشن های مختلف سایت های شرط بندی تصمیم گرفتیم گزینه ی ۲*۱- ۱st halfرا برای شما شرح دهیم. در این گزینه باید تعیین کنیم کدام یک از تیم ها بازی را در نیمه ی اول خواهد برد و یا اینکه بازی در نیمه ی اول مساوی خواهد شد.

آموزش گزینه ی «۲*۱- ۱st half» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ۲*۱- ۱st half

در این آپشن از ما خواسته شده نتیجه ی بازی در نیمه ی اول را حدس بزنیم.

  • اگر از نظر ما england نیمه ی اول بازی را ببرد گزینه ی « england » را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما montenegro نیمه ی اول بازی را ببرد گزینه ی « montenegro » را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما نیمه ی اول به تساوی خواهد انجامید گزینه ی «مساوی» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «۲*۱- ۱st half»

در این آپشن می توان بر اساس قدرت تیم ها گزینه های شرط بندی را انتخاب نمود. اگر یک تیم با تیم مقابلش از لحاظ قدرت فاصله ی زیادی داشته باشد می توان به راحتی برد آن تیم را حدس زد.

همچنین می توان در پیش بینی لایو(زنده) و در دقایق پایانی استفاده کرد به این گونه که با توجه به جریان بازی تا دقایق پایانی نیمه ی اول حدس زد که نیمه ی اول با چه نتیجه ای به پایان خواهد رسید.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال