در این مطلب قصد داریم تا برای شما گزینه ی Both Teams To Score 1st Half / 2nd Half را شرح دهیم .در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که در هر کدام از دو نیمه هر دو تیم گل می زنند یا خیر .

آموزش گزینه ی «Both Teams To Score 1st Half / 2nd Half» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: Both Teams To Score 1st Half / 2nd Half

در این آپشن باید مشخص کنیم هر دو تیم در نیمه ی اول و دوم گل میزنند یا خیر .این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که در ذیل آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

  • گزینه ی« no /no » به این معناست که نیمه ی اول هر دو تیم گل نمی زنند و نیمه ی دوم نیز هر دو تیم گل نمی زنند.
  • گزینه ی « no / yes» به این معناست که نیمه ی اول هر دو تیم گل نمی زنند ولی هر دو تیم در نیمه ی دوم گل میزنند.
  • گزینه ی «yes/no» به این معناست که نیمه ی اول هر دو تیم گل می زنند ولی نیمه ی دوم هر دو تیم گل نمی زنند.
  • و گزینه ی « yes / yes» به این معناست که نیمه ی اول هر دو تیم گل می زنند و نیمه ی دوم نیز هر دو تیم گل می زنند.

کاربرد آپشن «Both Teams To Score 1st Half / 2nd Half»

این آپشن می تواند در بازی هایی که می دانیم هر دو تیم به شدت هجومی بازی خواهند کرد استفاده شود و در این گونه بازی ها می توان از گزینه ی « yes / yes» برای شرط بندی در این آپشن استفاده کرد.

همچنین در بازی هایی که کم موقعیت بوده و تیم ها تمایل چندانی به حمله ندارند می توان از گزینه ی « no /no » به عنوان گزینه ای مناسب در شرط بندی نام برد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال