در این مطلب قصد داریم گزینه ی ۱st Half – Asian Total را برای شما شرح دهیم. در این گزینه باید مجموع آسیایی در نیمه ی اول را حدس بزنیم. مجموع آسیایی با مجموع اندکی تفاوت دارد که در ادامه ی مطلب به طور کامل توضیح خواهیم داد.

آموزش گزینه ی «۱st Half – Asian Total» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ۱st Half – Asian Total

در این آپشن مجموع آسیایی در نیمه ی اول از ما خواسته شده است. این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح خواهیم داد.

گزینه ی «بالا ۱.۷۵» دارای دو حالات بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۲ و حالت پایین این گزینه ی ۱.۵ می باشد.

  • چنانچه در نیمه ی اول شاهد ۳ گل و بیشتر باشیم به ازای هر دو حالت برنده می شویم.
  • چنانچه در نیمه ی اول بازی شاهد ۲ گل باشیم به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط را خواهیم برد. به این حالت نیم برد نیز می گویند.
  • و چنانچه کمتر از ۲ گل در نیمه ی اول زده شود شرط را به ازای هر دو حالت خواهیم باخت.

گزینه ی «پایین ۱.۷۵» دارای دو حالات بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۲ و حالت پایین این گزینه ی ۱.۵ می باشد.

  • چنانچه در نیمه ی اول شاهد ۳ گل و بیشتر باشیم به ازای هر دو حالت بازنده می شویم.
  • چنانچه در نیمه ی اول بازی شاهد ۲ گل باشیم به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط را خواهیم باخت. به این حالت نیم باخت نیز می گویند.
  • و چنانچه کمتر از ۲ گل در نیمه ی اول زده شود شرط را به ازای هر دو حالت خواهیم برد.

کاربرد آپشن «۱st Half – Asian Total»

این آپشن می تواند در پیش بینی لایو به کار برود . به ویژه در دقایق پایانی و زمانیکه تعداد گل ها با میزان مشخصی دنبال می شود می توان با تحلیل درست و پیش بینی صحیح از دقایق باقی مانده ی نیمه ی اول تشخیص داد که تعداد گل ها به چه میزانی خواهد رسید.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال