در ادامه ی آموزش گزینه های شرط بندی در این مطلب تصمیم گرفتیم گزینه ی مجموع گل ها زوج / فرد را برای شما شرح دهیم.

آموزش گزینه ی «مجموع گل ها زوج / فرد» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: مجموع گل ها زوج / فرد

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها را تعیین می کنیم .

  • اگر از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «مجموع گل ها زوج / فرد»

این آپشن با توجه به این که کاملاً ب اتفاقات فوتبالی وابسته است برنده شدن در آن به شدت به شانس بستگی دارد. با این حال در شرط بندی زنده (لایو) و زمانیکه جریان بازی به گونه ای پیش می رود که احتمال گل زدن در بازی وجود ندارد می توان اقدام به شرط بندی در این آپشن کرد. مثلاً اگر در دقایق پایانی بازی با ۳ گل در جریان بوده و هیچ موقعیتی بر روی دروازه ها ایجاد نمی شود می توان گزینه ی «فرد» را گزینه ای مناسب برای شرط بندی در این آپشن عنوان کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال