در این مطلب گزینه ی شانس دو برابر و مجموع گل را برای شما شرح خواهیم داد.این گزینه ترکیبی از دو گزینه ی شانس دو برابر و گزینه ی مجموع گل ها می باشد و میتوان به نوعی این گزینه را یک میکس دوتایی قلمداد کرد.

آموزش گزینه ی «شانس دو برابر و مجموع گل ها» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: شانس دو برابر و مجموع گل ها

در این آپشن ۶ گزینه مشاهده می کنیم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

  • گزینه ی « drawaway/over3.5 » به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم بالای ۳.۵ » می باشد.
  • گزینه ی « homeaway / over3.5» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۳.۵» می باشد.
  • گزینه ی « homedraw/over3.5» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۳.۵» می باشد.
  • گزینه ی «۳.۵ drawaway/under» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم پایین ۳.۵ » می باشد.
  • گزینه ی «۳.۵ homeaway / under» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۳.۵ » می باشد.
  • و گزینه ی « homedraw/under3.5» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۳.۵» می باشد.

کاربرد آپشن «شانس دو برابر و مجموع گل ها»

این آپشن برای زمانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که بر هر دو گزینه ی شانس دوبرابر و مجموع گل ها اطمینان داشته باشیم . آنگاه می توانیم از این آپشن و گزینه های آن برای شرط بندی استفاده نماییم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال