در این مطلب گزینه ی ۲nd Half – Matchbet and Both Teams Score را برای شما شرح خواهیم داد.این گزینه ترکیبی از دو گزینه ی Matchbet (نتیجه ی مسابقه) و Both Teams Score (هر دو تیم گل می زنند) در نیمه ی دوم می باشد و میتوان به نوعی این گزینه را یک میکس دوتایی قلمداد کرد.

آموزش گزینه ی «۲nd Half – Matchbet and Both Teams Score» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ۲nd Half – Matchbet and Both Teams Score

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

  • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
  • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
  • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
  • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند » می باشد.
  • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند» می باشد.
  • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند» را می باشد.

کاربرد آپشن «۲nd Half – Matchbet and Both Teams Score»

این آپشن برای زمانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که بر هر دو گزینه ی Matchbet (نتیجه ی مسابقه) و Both Teams Score (هر دو تیم گل می زنند) در نیمه ی دوم اطمینان داشته باشیم . آنگاه می توانیم از این آپشن و گزینه های آن برای شرط بندی استفاده نماییم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال