در دنیای شرط بندی آپشن ها و اصطلاحات بسیار زیادی برای شرط بندی وجود دارد که بسیاری از نفرات در بدو ورود به آن دچار سوالات بسیاری در رابطه با این اصطلاحات می شوند . به همین دلیل تصمیم گرفتیم امروز آپشن ها و اصطلاحات شرط بندی ورزشی مربوط گل لاین نیمه اول در سایت آر ایکس بت را به شما آموزش دهیم تا بتوانید در شرط بندی های خود با خیالی آسوده از آپشن های بی شمار شرط بندی استفاده کنید.

آموزش آپشن «گل لاین( نیمه اول) – Goal Line (1st Half)» در سایت آر ایکس بت

 • نام آپشن: Goal Line( 1st Half )
گل لاین - نیمه اول
گل لاین – نیمه اول

قواعد این آپشن دقیقاً همانند آپشن گل لاین بوده با این تفاوت که آپشن گل لاین در مورد تمام بازی بوده و این آپشن مربوط به نیمه ی اول بازی می باشد.

 • گل پایین ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۱.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود.
  به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد.
  و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

گل پایین ۲

 • گل پایین ۲ :
  در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل پایین ۲.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل پایین ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بودو در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گل پایین ۲.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۳و حالت پایین این عدد ۲.۵می باشد.
  اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود.
  به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد.
  و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

گل بالا:

 • گل بالا ۱.۵ :
  در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گل بالا ۱.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱.۵ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد.
  و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.
 • گل بالا ۲ :
  در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد.
  اگر ۱ گل و کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم شد.
  و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.

گل بالا ۲.۲۵

 • گل بالا ۲.۲۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۲.۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد.
  اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت.
  و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
  و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.
 • گل بالا ۲.۵ :
  در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • گل بالا ۲.۷۵ :
  در این گزینه دو حالت خواهیم داشت.
  حالت بالای این عدد ۳ و حالت پایین این عدد  ۲.۵می باشد.
  اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
  اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت می خورد.
  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد.
  و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.

و …

کاربرد آپشن «گل لاین – نیمه اول»

در این آپشن می توان بر اساس شرایط بازی در حین مسابقه یا قبل از بازی پیش بینی کرد که در نیمه ی اول حدوداً چه تعداد گلی به ثمر خواهد رسید.
گاهی اوقات پس از به ثمر رساندن یک گل توسط تیمی به راحتی می توان تعداد تقریبی گل ها در نیمه ی اول را حدس زد.
در بازی های حذفی نیز می توان بر اساس اهداف مشخص شده ی تیم ها (مثلاً گل زدن و تمام کردن کار در نیمه ی اول و …) تشخیص داد که بازی در نیمه ی اول حدوداً چه تعداد گلی خواهد داشت.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال