در این مطلب گزینه ی کرنرهای بازی زوج/فرد را برای شما شرح خواهیم داد. در این گزینه از ما خواسته شده است تا انتخاب کنیم تعداد کرنر بازی فرد خواهد شد یا زوج.

آموزش گزینه ی «کرنرهای بازی زوج/ فرد» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: کرنرهای بازی زوج/ فرد

در این آپشن تعیین می کنیم مجموع کرنرهای زده شده در بازی توسط هر دو تیم زوج می شود یا فرد . تعداد کرنرهای زوج مثلاً ۲ ، ۴ ، ۶ ، ۸ و … و تعداد کرنرهای فرد مثلاً ۱ ، ۳ ، ۵ ، ۷ و … می باشد.

  • اگر از نظر ما مجموع تعداد کرنر دو تیم زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما مجموع تعداد کرنر دو تیم فردمی شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن: کرنرهای بازی زوج/ فرد

در این آپشن از لحاظ منطق و احتمالات هر دو گزینه ی زوج و فرد دارای شانس تقریباً برابری می باشند. (همانگونه که در عکس نیز مشاهده می کنید ضرایب هر دو گزینه ی زوج و فرد برابر می باشد) چرا که هیچ چیزی وجود ندارد که زوج یا فرد بودن مجموع تعداد کرنر تیم ها را تعیین کند و هر لحظه و با زدن هر کرنر زوج یا فرد بودن مجموع کرنرها تغییر می کند.

با این وجود می توان در پیش بینی لایو (زنده) و در دقایق انتهایی بازی و با توجه به روند بازی تعیین کرد که آیا بازی با همان تعداد کرنر باقی خواهد ماند یا خیر . مثلاً اگر بازی با ۱۰ کرنر در دقایق انتهایی بازی در جریان باشد و هیچ یک از دو تیم حمله ای بر روی دروازه ی تیم حریف نداشته باشد می توان گزینه ی «زوج» را گزینه ای مناسب برای شرط بندی در این آپشن دانست.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال