در ادامه ی آموزش آپشن های متفاوت شرط بندی در این مطلب گزینه ی نیمه – اولین کرنر را برای شما شرح خواهیم داد. در این آپشن اگر دو تیم در یک سطح باشند می توان گفت انتخاب صحیح تا میزان زیادی به شانس بستگی دارد ولی اگر یکی از تیم ها قدرت بیشتر و شرایط بهتری داشته باشد معمولاً شانس آن تیم برای زدن کرنر اول بیشتر خواهد بود.

آموزش گزینه ی «نیمه اول – اولین کرنر» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: نیمه اول – اولین کرنر

در این آپشن تعیین می کنیم که کدام تیم در نیمه ی اول اولین کرنر را خواهد زد .

  • اگر از نظر ما در نیمه ی اول تیم ۱ اولین کرنر را می زند گزینه ی «۱» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما در نیمه ی اول تیم ۲ اولین کرنر را می زند گزینه ی «۲» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما نیمه ی اول بدون کرنر خواهد بود گزینه ی «none» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «نیمه اول – اولین کرنر»

همانگونه که در ابتدای مطلب نیز گفتیم اگر دو تیم تقریباً هم سطح در برابر یکدیگر قرار گیرند هر کدام از تیم ها امکان دارد که صاحب اولین کرنر شود اما در مواجهه یک تیم قوی و ضعیف معمولاً شانس تیم قوی بیشتر خواهد بود.

در این آپشن انتخاب گزینه ی «none» به شدت ریسکی خواهد بود چرا که احتمال اینکه بازی در نیمه ی اول کرنری نداشته باشد بسیار بسیار اندک خواهد بود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال