در این مطلب به آموزش گزینه ی اولین کرنر خواهیم پرداخت. در این گزینه همانگونه که از اسمش پیداست از ما خواسته شده تا زننده اولین کرنر را معین کنیم.

آموزش گزینه ی «اولین کرنر» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: اولین کرنر

در این آپشن تعیین می کنیم که کدام تیم اولین کرنر را خواهد زد .

  • اگر از نظر ما تیم ۱ اولین کرنر را می زند گزینه ی «۱» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما تیم ۲ اولین کرنر را می زند گزینه ی «۲» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما بازی بدون کرنر خواهد بود گزینه ی «none» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «اولین کرنر»

اگر دو تیم تقریباً هم سطح در برابر یکدیگر قرار گیرند هر کدام از تیم ها امکان دارد که صاحب اولین کرنر شود اما در مواجهه یک تیم قوی و ضعیف معمولاً شانس تیم قوی بیشتر خواهد بود.

در این آپشن انتخاب گزینه ی «none» به شدت ریسکی خواهد بود چرا که احتمال اینکه بازی کرنری نداشته باشد بسیار بسیار اندک خواهد بود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال