در ادامه ی آموزش آپشن های سایت های شرط بندی فوتبال قصد داریم در این مطلب گزینه ی ۱st Half – Corner matchbet را برای شما شرح دهیم. معنای لغوی این آپشن برنده ی تعداد کرنر در نیمه ی اول می باشد که در ادامه ی مطلب در مورد آن به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

آموزش گزینه ی «۱st Half – Corner matchbet» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ۱st Half – Corner matchbet

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم کدام تیم در نیمه ی اول کرنرهای بیشتری خواهد داشت .

  • اگر از نظر ما تعداد کرنر تیم ۱ بیشتر می شود گزینه ی «۱» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما تعداد کرنر تیم ۲ بیشتر می شود گزینه ی «۲» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تعداد کرنر دو تیم مساوی می شود گزینه ی «مساوی» را انتخاب می کینم.

کاربرد آپشن «۱st Half – Corner matchbet»

این آپشن می تواند در پیش بینی لایو (زنده) به کار برود. زمانی که یک تیم حملات ، ضربات ایستگاهی و کرنرهای بیشتری داشته باشد می توان با یک تحلیل درست در ادامه ی بازی تشخیص داد که انتخاب همان تیم در این آپشن می تواند گزینه ی مناسبی برای شرط بندی باشد یا خیر. مثلاً اگر آن تیم که تاکنون تعداد حملات بیشتری داشته از نظر سابقه دارای سابقه ی درخشانی باشد می توان با اطمینان گفت که آن تیم گزینه ای مناسب برای شرط بندی در این آپشن می باشد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال