در ادامه ی آموزش گزینه های شرط بندی قصد داریم گزینه ی ۱st Half – Corner Odd / Even را برای شما شرح دهیم. معنای لغوی این گزینه زوج یا فرد بودن تعداد کرنرها در نیمه ی اول می باشد.

آموزش گزینه ی «۱st Half – Corner Odd / Even» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: ۱st Half – Corner Odd / Even

در این آپشن تعیین می کنیم مجموع کرنرهای زده شده در نیمه ی اول بازی توسط هر دو تیم زوج می شود یا فرد . تعداد کرنرهای زوج مثلاً ۲ ، ۴ ، ۶ ، ۸ و … و تعداد کرنرهای فرد مثلاً ۱ ، ۳ ، ۵ ، ۷ و … می باشد.

  • اگر از نظر ما مجموع تعداد کرنر دو تیم در نیمه ی اول زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما مجموع تعداد کرنر دو تیم در نیمه ی دوم فردمی شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «۱st Half – Corner Odd / Even»

در این آپشن از لحاظ منطق و احتمالات هر دو گزینه ی زوج و فرد دارای شانس تقریباً برابری می باشند. (همانگونه که در عکس نیز مشاهده می کنید ضرایب هر دو گزینه ی زوج و فرد برابر می باشد) چرا که هیچ چیزی وجود ندارد که زوج یا فرد بودن مجموع تعداد کرنر تیم ها را تعیین کند و هر لحظه و با زدن هر کرنر زوج یا فرد بودن مجموع کرنرها تغییر می کند.

با این وجود می توان در پیش بینی لایو (زنده) و در دقایق انتهایی نیمه ی اول بازی و با توجه به روند بازی تعیین کرد که آیا بازی در نیمه ی اول با همان تعداد کرنر باقی خواهد ماند یا خیر . مثلاً اگر بازی با ۱۱ کرنر در دقایق انتهایی نیمه ی اول بازی در جریان باشد و هیچ یک از دو تیم حمله ای بر روی دروازه ی تیم حریف نداشته باشد می توان گزینه ی «فرد» را گزینه ای مناسب برای شرط بندی در این آپشن دانست.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال