در ادامه ی تشریح گزینه های مختلف سایت های شرط بندی تصمیم گرفتیم در این مطلب گزینه ی ۲nd Half –Total Goals را برای شما توضیح دهیم. این آپشن یکی از آپشن های مناسب برای شرط بندی لایو محسوب می شود که در صورتیکه در موقعیت درست مورد استفاده قرار گیرد می تواند به شدت در روند موفقیت ما در شرط بندی اثر گذار باشد.

آموزش گزینه ی «۲nd Half –Total Goals» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ۲nd Half –Total Goals

در این آپشن مجموع گل های دو تیم در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است .

  • گزینه ی «۰» : در این گزینه اگر گلی در نیمه ی دوم بازی زده نشود برنده ی شرط خواهیم بود.
  • گزینه ی «۱» : در این گزینه اگر ۱ گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
  • گزینه ی «+۲» : در این گزینه اگر بیشتز از ۲ گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

کاربرد آپشن «۲nd Half –Total Goals»

این آپشن می تواند در پیش بینی لایو (زنده) مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً می توان پس از اتمام نیمه ی اول و با مشاهده ی روند بازی در نیمه ی اول و با توجه به نیاز تیم ها در نیمه ی دوم حدس زد که بازی در نیمه ی دوم چه تعداد گل خواهد داشت. مثلاً اگر در یک بازی حذفی که یک تیم قدرتمند نیاز به این دارد تا در نیمه ی دوم بیش از ۲ گل به ثمر برساند تا به مرحله ی بعد صعود کند می توان با توجه به روند بازی در نیمه ی اول و قدرت تیم مورد نظر، برای آن گزینه ی «+۲» را برای شرط بندی در این آپشن مناسب دانست.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال