در ادامه ی آموزش آپشن های مختلف شرط بندی فوتبال در این مطلب قصد داریم گزینه ی تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند را برای شما شرح دهیم.

آموزش گزینه ی «تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم میزبان در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

  • اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند»

این آپشن می توان برای تیم های میزبان که خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند جواب می دهد. برای تیم های خیلی ضعیف گزینه ی «خیر» و برای تیم های خیلی قوی گزینه ی «بله» گزینه ی مناسبی برای شرط بندی در این آپشن محسوب می شود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال