در این مطلب گزینه ی Match booking را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه به معنای «برنده ی تعداد کارت » می باشد که در ادامه ی مطلب بیشتر در مورد آن توضیح داده خواهد شد.

آموزش گزینه ی «Match booking» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: Match booking

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که کدام تیم تعداد کارت بیشتری می گیرد .

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

  • اگر از نظر ما تیم ۱ تعداد کارت بیشتری دریافت می کند گزینه ی «۱» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما تیم ۲ تعداد کارت بیشتری دریافت می کند گزینه ی «۲» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تعداد کارت دریافت شده توسط تیم ۱ و تیم ۲ برابر خواهد شد گزینه ی «مساوی» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «Match booking»

این آپشن بستگی کامل به سبک بازی دو تیم دارد.

برخی از تیم ها به نحوی بازی می کنند که کمترین میزان ممکن از کارت زرد و قرمز را دریافت کنند. برخی تیم ها نیز به شدت خشن بازی می کنند.در چنین شرایطی با مطالعه ی آمار تیم ها و نحوه ی بازی آن ها می توان دریافت که احتمالاً کدام تیم کارت بیشتری دریافت خواهد کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال