در این مطلب گزینه ی Match booking – ۱st Half را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه به معنای «برنده ی تعداد کارت در نیمه ی اول» می باشد که در ادامه ی مطلب بیشتر در مورد آن توضیح داده خواهد شد.

آموزش گزینه ی «Match booking – ۱st Half» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: Match booking – ۱st Half

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که کدام تیم در نیمه ی اول تعداد کارت بیشتری می گیرد .

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

  • اگر از نظر ما تیم ۱ در نیمه ی اول تعداد کارت بیشتری دریافت می کند گزینه ی «۱» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما تیم ۲ در نیمه ی اول تعداد کارت بیشتری دریافت می کند گزینه ی «۲» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تعداد کارت دریافت شده توسط تیم ۱ و تیم ۲ در نیمه ی اول برابر خواهد شد گزینه ی «مساوی» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «Match booking – ۱st Half»

این آپشن بستگی کامل به سبک بازی دو تیم دارد.

برخی از تیم ها به نحوی بازی می کنند که کمترین میزان ممکن از کارت زرد و قرمز را دریافت کنند. برخی تیم ها نیز به شدت خشن بازی می کنند.در چنین شرایطی با مطالعه ی آمار تیم ها و نحوه ی بازی آن ها می توان دریافت که احتمالاً کدام تیم کارت بیشتری دریافت خواهد کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال