در این مطلب گزینه ی Home no bet را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه ی به معنای «شرط نبستن بر روی تیم میزبان» می باشد که در ادامه ی مطلب در مورد آن بیشتر توضیح داده خواهد شد.

آموزش گزینه ی «Home no bet» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: Home no bet

در این آپشن از ما خواسته شده که تعیین کنیم اگر تیم میزبان بازی را نبرد چه نتیجه ای رخ خواهد داد .

در نظر داشته باشید اگر تیم میزبان بازی را ببرد شرط ما فسخ خواهد شد.

ان آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

  • گزینه ی «Montenegro» به این معناست که اگر تیم میزبان بازی را نبرد تیم مهمان یعنی مونته نگرو برنده ی بازی می شود.
  • گزینه ی «مساوی» به این معناست که اگر تیم میزبان بازی را نبرد بازی به تساوی خواهد انجامید.

کاربرد آپشن: Home no bet

این آپشن برای زمانهایی به کار می رود که از نظر ما برای تیم میزبان هیچ شانسی برای بردن قائل نباشیم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال