در این مطلب قصد داریم گزینه ی home to win both halves را برای شما شرح دهیم . در این آپشن شما از ما پرسیده شده که آیا تیم میزبان هر دو نیمه ی بازی را خواهد برد یا خیر.

آموزش گزینه ی «?home to win both halves» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ?home to win both halves

در این آپشن باید تعیین کنیم تیم میزبان برنده ی هر دو نیمه خواهد شد یا خیر

  • اگر از نظر ما تیم میزبان برنده ی هر دو نیمه ی بازی می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تیم میزبان برنده ی هر دو نیمه ی بازی نمی شود گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «?home to win both halves»

این آپشن برای بازی هایی که سطح دو تیم به شدت با یکدیگر متفاوت باشد به کار می رود.

می توان همواره انتظار داشت که در تقابل بین یک تیم بسیار قوی و یک تیم بسیار ضعیف تیم قوی تر برنده ی هر دو نیمه ی بازی خواهد بود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال