مدیریت سرمایه و تقسیم بندی آن در جاهای مختلف یک اصل الزامی برای بازدهی مناسب از سرمایه است تا اگر در یکی از قسمت ها دچار ضرر شدید بتوانید با سود به دست آورده از سایر قسمت ها آن ضرر را جبران کنید.

تصور کنید ۱۰ میلیارد تومان پول دارید آیا همه ی آن را در بانک می‌گذارید و فقط به سود آن بسنده میکنید؟ آیا با تمام این پول سکه میخرید؟ آیا تمام آن را صرف خرید املاک می کنید؟  اگر پاسخ شما این است که بله همه ی این پول را در یک قسمت می‌گذارم باید با شما بگویم که کار بسیار اشتباهی انجام می‌دهید.

یک لحظه تصور کنید که شما تمام پولتان را صرف خرید سکه میکنید و طی چند ماه قیمت آنها به شدت پایین می آید (مثلا چند ماه پیش که سکه  بالای ۵ میلیون تومان بود سکه می خریدید و مثل الان آن سکه ها نزدیک به ۴ میلیون تومان می شدند) آیا میتوانید همچین ضرری را برای خود هضم کنید؟  آیا می توانید به خود بقبولانید که بعد از چندماه گذاشتن تمام سرمایه ی خود نه تنها پول شما سودی برایتان به همراه نداشته بلکه شما را با ضرر نیز مواجه کرده است ؟

حالا تصور کنید بخشی از این پول را در سکه، بخشی از آن را در ملک و بخش دیگری از آن را در بانک میگذاشتید در این صورت ضرر ناشی از سکه را میتوانستید (با سودی که از بانک میگیرید و نیز افزایش قیمت ملکتان به دست آورید) جبران نموده و خیالتان از بابت یک سرمایه گذاری کم ریسک و پربازده راحت باشد.
در بورس نیز همچین چیزی پیش بینی شده و سبد سرمایه گذاری نیز برای همین گذاشته شده است تا با خریدن انواع سهام احتمال ضرر دیدتان را به صفر نزدیک کنید.
در شرط بندی هم که نوعی سرمایه گذاری با ریسک بالا محسوب می‌شود نیز شما باید همین اصل را رعایت نموده و با تقسیم بندی پولتان روی بازی‌های مختلف احتمال ضرر دیدنتان را تا حد امکان کاهش دهید.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال