در این مطلب گزینه ی First team to Score  – ۲nd Half را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه ی به معنای (زننده ی گل اول در نیمه ی دوم) می باشد.

آموزش گزینه ی «First team to Score  – ۲nd Half» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: First team to Score  – ۲nd Half

در این آپشن از ما خواسته شده تعیین کنیم اولین تیمی که در نیمه ی دوم گل می زند کدام تیم است.

این آپشن دارای سه گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

گزینه ی «۱» به این معناست که تیم ۱ گل اول در نیمه ی دوم بازی را به ثمر خواهد رساند.

گزینه ی «۲» به این معناست که تیم ۲ گل اول در نیمه ی دوم را به ثمر خواهد رساند.

گزینه ی «none» به این معناست که هیچ گلی در نیمه ی دوم به ثمر نخواهد رسید.

کاربرد آپشن «First team to Score  – ۲nd Half»

این گزینه را می توان در پیش بینی زنده به کار برد.

پس از اتمام نیمه ی اول و تجزیه و تحلیل بازی می توان با توجه به سطح و سبک و نیاز تیم ها تعیین کرد که کدام تیم گل اول در نیمه ی دوم را به ثمر خواهد رساند.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال