در ادامه ی آموزش آپشن های مختلف شرط بندی تصمیم داریم در این مطلب گزینه ی home to win either half را برای شما توضیح دهیم.

آموزش گزینه ی «home to win either half» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: home to win either half

این آپشن به معنای این است که آیا تیم میزبان یکی از دو نیمه را میبرد یا خیر ؟

  • اگر از نظر ما تیم میزبان یکی از دو نیمه را ببرد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تیم میزبان هیچ کدام از دو نیمه را نبرد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «home to win either half»

این آپشن می تواند برای تیم های قدرتمند به شدت مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً تیم های قدرتمند حداقل یکی از دو نیمه ی بازی را می برند و می توان با اطمینان گزینه ی «بله» را برای این آپشن انتخاب کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال