در این مطلب و در ادامه ی آموزش آپشن های شرط بندی گزینه ی player sent off- 1st Half را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه به معنای «اخراج بازیکن در نیمه ی اول» می باشد که در ادامه ی مطلب در مورد آن بیشتر توضیح داده می شود.

آموزش گزینه ی «player sent off- 1st Half» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: player sent off- 1st Half

در این آپشن از ما خواسته شده تعیین کنیم که بازیکنی در نیمه ی اول اخراج خواهد شد یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

  • اگر از نظر ما در نیمه ی اول بازیکنی اخراج می شود گزینه ی «بله» برا انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما در نیمه ی اول بازیکنی اخراج نمی شود گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «player sent off- 1st Half»

این آپشن را می توان بر اساس اتفاقات ارزیابی کرد.

معمولاً در بازی های مختلف در نیمه ی اول بازیکنی اخراج نمی شود . مگر اینکه اتفاقات خاصی در بازی رخ دهد.

با این حال در بازی هایی که تیم ها دارای بازیکنان خشنی باشند یا با سبک فیزیکی و خشن بازی کنند می توان از گزینه ی «بله» به عنوان گزینه ای مناسب برای شرط بندی در این آپشن نام برد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال