در سایت های شرط بندی برای هر بازی گزینه های فراوانی برای شرط بندی وجود دارد که می توان از آنها در شرایط مختلف و در پیش بینی های پیش از بازی و لایو به نحو احسن استفاده نمود. با توجه به اینکه بسیاری از نفرات با این آپشن ها آشنا نیستند تصمیم گرفتیم در چندین مطلب مختلف هر یک از این آپشن ها را برای شما شرح دهیم تا در شرط بندی های خود بتوانید از آن ها استفاده کنید.

آموزش آپشن «شانس دوبرابر نیمه اول» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: شانس دوبرابر نیمه اول

این آپشن دارای گزینه های «مساوی یا برد مهمان» ، «برد میزبان یا مساوی» و «برد میزبان یا برد مهمان» می باشد.

  • گزینه ی «مساوی یا برد مهمان» : در این گزینه اگر بازی در نیمه ی اول مساوی شود یا تیم مهمان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
  • گزینه ی «برد میزبان یا مساوی» : در این گزینه گر بازی در نیمه ی اول مساوی شود یا تیم میزبان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
  • گزینه ی «برد میزبان یا برد مهمان» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم مهمان یا میزبان برنده ی نیمه ی اول بازی شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی در نیمه ی اول مساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

کاربرد آپشن: شانس دوبرابر نیمه اول

این گزینه معمولاً در شرط بندی لایو (زنده) می تواند به کار برود . در این آپشن با مشاهده ی روند بازی در نیمه ی اول معمولاً می توان حدس زد که کدام گزینه مناسب ترین گزینه برای شرط بندی می باشد.

همچنین یکی از پر برد ترین گزینه ها برای شرط بندی برد یا مساوی تیم های قدرتمند در نیمه ی اول بازی می باشد چرا اکثر اینگونه تیم ها هرگز نیمه ی اول را به تیم حریف واگذار نمی کنند.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال