با ورود به دنیای شرط بندی و با دیدن گزینه ها و آپشن های فراوان شرط بندی ناخودآگاه این فکر به ذهنمان رسوخ می کند که چگونه می توان از این گزینه ها در شرایط مختلف استفاده نمود. بنابراین تصمیم گرفتیم برای پاسخگویی به سؤالات شما هر یک از آپشن های شرط بندی را در یک مطلب جداگانه برای شما شرح دهیم تا بتوانید در هر موقعیت از بهترین گزینه ی ممکن برای شرط بندی استفاده کنید.

آموزش آپشن «شانس دوبرابر» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: شانس دوبرابر

این آپشن دارای گزینه های «مساوی یا برد مهمان» ، «برد میزبان یا مساوی» و «برد میزبان یا برد مهمان» می باشد.

  • گزینه ی «مساوی یا برد مهمان» : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم مهمان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
  • گزینه ی «برد میزبان یا مساوی» : در این گزینه گر بازی مساوی شود یا تیم میزبان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
  • گزینه ی «برد میزبان یا برد مهمان» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم مهمان یا میزبان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی مساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

کاربرد آپشن «شانس دوبرابر»

این آپشن معمولاً زمانی به کار می رود که شانس برد و مساوی یک تیم تقریباً به یک اندازه باشد . مثلاً در بسیاری از بازی ها تیم های قوی تر وقتی در خانه ی تیم حریف ضعیف تر از خود بازی می کنند با توجه به برگذاری بازی در زمین حریف تساوی را نیز نتیجه ی مناسبی برای خود قلمداد می کنند و ممکن است به گونه ای بازی کنند بازی به تساوی بینجامد . بنابراین در این شرایط می توان از گزینه ی «برد یا مساوی» تیم قوی تر به عنوان گزینه ای مناسب برای شرط بندی استفاده نمود.

همچنین برای گزینه ی بدون مساوی (برد میزبان یا برد مهمان) نیز می توان با بررسی سوابق تیم ها به این نتیجه دست یافت که آیا این بازی برای انتخاب این گزینه مناسب می باشد یا خیر. مثلاً برخی از تیم ها وجود دارند که به هیچ وجه به تساوی رضایت نمی دهند و بازی هایشان غالباً به برد تیم خود یا رقیب منجر می شود که می توان با شناسایی این گونه تیم ها به خوبی از این گزینه در شرط بندی های آتی خود استفاده نمود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال