آموزش آپشن «مساوی برگشت شرط» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: مساوی برگشت شرط

این آپشن دارای دو گزینه ی «مهمان» و «میزبان» می باشد.

انتخاب گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم مهمان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که مهمان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

انتخاب گزینه ی «میزبان» به این معناست که اگر تیم میزبان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که میزبان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

کاربرد آپشن «مساوی برگشت شرط»

این آپشن معمولاً برای زمانهایی به کار می رود که یک تیم بسیار قدرتمند در مقابل تیمی ضعیف تر قرار گرفته و با این که احتمال بسیار زیاد به برد تیم قوی تر را می دهیم اما بر حسب احتیاط و با در نظر گرفتن اتفاقات فوتبالی تصمیم می گیریم که یک راه گریز نیز برای خود قرار داده و آپشنی را برای شرط بندی انتخاب کنیم که اگر مثلاً بر حسب اتفاق بازی به تساوی کشیده شد حداقل شرط خود را نباخته باشیم و پول ما برگشت بخورد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال