در این مطلب گزینه ی «Clean sheet home team » را برای شما شرح خواهیم داد. این آپشن یکی دیگر از آپشن هایی است که در صورتی یادگیری آن می توانید در بسیاری از بازی ها آن را به کار ببرید.

آموزش «Clean sheet home team» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: Clean sheet home team

در این آپشن انتخاب می کنیم که تیم میزبان کلین شیت می کند یا خیر.

  • اگر از نظر ما تیم میزبان کلین شیت می کند گزینه ی «بله» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تیم میزبان کلین شیت نمی کند گزینه ی «خیر» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «Clean sheet home team»

این گزینه به شدت وابستگی زیادی به خط دفاعی تیم میزبان دارد. اگر تیم میزبان خط دفاعی قدرتمندی داشته باشد و از تیم مقابل خود به طور کلی برتر باشد با خیال راحت می توانیم گزینه ی «بله» را برای شرط بندی انتخاب کنیم. و دقیقاً برعکس آن اگر تیم میزبان دارای یک دفاع ضعیف باشد و از تیم مقابل خود به طور کلی ضعیف تر باشد با خیال راحت می توانیم گزینه ی «خیر» را برای شرط بندی انتخاب کنیم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال