آپشنی که در این مطلب برای شما شرح خواهیم داد آپشن«Clean sheet away team» می باشد که در بسیاری از بازی ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش گزینه ی «Clean sheet away team» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: Clean sheet away team

در این آپشن انتخاب می کنیم که تیم مهمان کلین شیت می کند یا خیر.

  • اگر از نظر ما تیم مهمان کلین شیت می کند گزینه ی «بله» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تیم مهمان کلین شیت نمی کند گزینه ی «خیر» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «Clean sheet away team»

این گزینه به شدت وابستگی زیادی به خط دفاعی تیم مهمان دارد. اگر تیم مهمان خط دفاعی قدرتمندی داشته باشد و از تیم مقابل خود به طور کلی برتر باشد با خیال راحت می توانیم گزینه ی «بله» را برای شرط بندی انتخاب کنیم. و دقیقاً برعکس آن اگر تیم مهمان دارای یک دفاع ضعیف باشد و از تیم مقابل خود به طور کلی ضعیف تر باشد با خیال راحت می توانیم گزینه ی «خیر» را برای شرط بندی انتخاب کنیم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال