در ادامه ی آموزش آپشن های شرط بندی تصمیم داریم تا گزینه ی «۲nd Half – Asian Total » برای شما شرح دهیم . این آپشن در نیمه های دوم بازی به شدت می تواند در انتخاب یک گزینه ی مناسب به کار شما بیاید.

آموزش گزینه ی «۲nd Half – Asian Total» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: ۲nd Half – Asian Total

در این آپشن مجموع آسیایی در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است.

در اینجا برای گزینه ی بالای ۲.۲۵ حالت بالا ۲.۵ و حالت پایین ۲ می باشد که در پایین حالت های مختلف آن را برای شما شرح خواهیم داد:

  • اگر در بازی ۰یا ۱ گل زده شود شرط را به ازای هر دو حالت خواهیم باخت.                                           
  • اگر ۲ گل زده شود به ازی حالت پایین نیمی از شرط برگشت خورده و به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت.  
  • اگر بیش از ۲ گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم برد.

برای گزینه ی پایین ۲.۲۵ نیز حالت بالا۲.۵ و حالت پایین ۲ می باشد که در پایین حالت های مختلف آن را برای شما شرح خواهیم داد:

  •  اگر در بازی ۰ یا ۱ گل زده شود شرط را در هر دو حالت خواهیم برد.
  • اگر ۲ گل زده  شود نیمی از شرط را به ازای حالت بالا برده و نیم دیگر از پول شرط به ازای حالت پایین به حساب ما بازگردانده میشود.
  • اگر بیش از ۲ گل زده شود به ازای هر دو حالت شرط را خواهیم باخت.

کاربرد آپشن «۲nd Half – Asian Total»

این آپشن برای شرط بندی لایو (زنده) می تواند به کار برود . زمانیکه بازی به دقایق انتهایی خود در نیمه ی دوم نزدیک شده می توان با یک تحلیل درست از جریان بازی حدس زد که بازی در نیمه ی دوم با چه تعداد گل به پایان خواهد رسید. مثلاً زمانیکه بازی در نیمه ی دوم با تعداد ۱ گل به دقایق پایانی نزدیک شده و تیم میزبان با توجه به نتیجه ی رضایت بخش مشغول کنترل بازی می باشد می توان گزینه ی «پایین ۲.۲۵» را گزینه ی بسیار مناسبی برای شرط بندی در این آپشن دانست.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال