در این مطلب گزینه ی Wining margins را برای شما شرح خواهیم داد. این آپشن به معنای «برد با اختلاف» می باشد که در زیر در مورد آن بیشتر توضیح داده خواهد شد.

آموزش گزینه ی «Wining margins» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: Wining margins

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم برنده با چه اختلاف گلی برنده ی بازی خواهد شد.

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما توضیح می دهیم.

  • گزینه ی «at 1» به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۱ گل می باشد.
  • گزینه ی «at 2» به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۲ گل می باشد.
  • گزینه ی « at >2»  به معنای برد تیم مهمان با اختلاف بیش از ۲ گل می باشد.
  • گزینه ی « ht 1»  به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۱ گل می باشد.
  • گزینه ی « ht 2 » به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۲ گل می باشد.
  • گزینه ی « ht >2 » به معنای برد تیم میزبان با اختلاف بیش از ۲ گل می باشد.
  • و گزینه ی مساوی به معنای این است که بازی با نتیجه ی مساوی به پایان می رسد .

کاربرد آپشن «Wining margins»

این آپشن می تواند در پیش بینی زنده (لایو) و در دقایق پایانی زمانی که اختلاف دو تیم به حد مشخصی رسیده است به کار برود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال