در این مطلب قصد داریم یکی از آپشن های جالب سایت های شرط بندی را برای شما شرح دهیم. در این آپشن شما باید نتیجه ی نیمه ی اول و نتیجه ی نهایی بازی را همزمان پیش بینی کنید.

آموزش گزینه ی «نیمه اول / نتیجه ی نهایی» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: نیمه اول / نتیجه ی نهایی

در این آپشن ۹ گزینه ی مختلف برای شرط بندی ارائه شده است که در زیر تمام آنها توضیح داده خواهند شد.

  • گزینه ی « ۱/۱» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
  • گزینه ی «۱/۲» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
  • گزینه ی « ۲/۱» به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
  • گزینه ی « ۲/۲ » به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
  • گزینه ی « ۱/X» به معنای مساوی در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
  • گزینه ی «(X) /1» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.
  • گزینه ی X/2  به معنای مساوی در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
  • گزینه ی ( x )/ 2 به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.
  • و گزینه ی« X/X » به معنای مساوی در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.

کاربرد آپشن «نیمه اول / نتیجه ی نهایی»

این آپشن را معمولاً می توان به دو صورت پیش بینی کرد. در پیش بینی پیش از بازی اگر ۱ تیم از تیم مقابل بسیار قوی تر باشد می توان از گزینه ی برد آن تیم در نیمه ی اول و برد آن تیم در تمام بازی استفاده نمود.

در پیش بینی زنده نیز می توان با مشاهده ی تمام یا قسمتی از نیمه ی اول بازی دریافت که بازی در نیمه ی دوم چگونه رقم خورده و نتیجه در نیمه ی دوم را نیز حدس بزنیم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال