در این مطلب گزینه ی نیمه اول – تعداد کرنرهای مهمان برای شما شرح داده خواهد شد.

آموزش گزینه ی «نیمه اول – تعداد کرنرهای مهمان» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: نیمه اول – تعداد کرنرهای مهمان

در این آپشن تعداد کرنرهای تیم مهمان در نیمه ی اول بازی را تعیین می کنیم.

  • گزینه ی «۱-۰» به این معناست که در نیمه ی اول بین ۰ تا ۱ کرنر توسط تیم مهمان خواهیم داشت.
  • گزینه ی «۲» به این معناست که در نیمه ی اول ۲ کرنر توسط تیم مهمان خواهیم داشت.
  • گزینه ی «۳» به این معناست که در نیمه ی اول ۳ کرنر توسط تیم مهمان خواهیم داشت.
  • و گزینه ی «+۴» به این معناست که در نیمه ی اول بالای ۴ کرنر توسط تیم مهمان خواهیم داشت.

کاربرد آپشن «نیمه اول – تعداد کرنرهای مهمان»

این آپشن می تواند در پیش بینی لایو(زنده) مورد استفاده قرار گیرد. به خصوص در دقایق انتهایی مسابقه در نیمه ی اول زمانیکه تعداد مشخصی از کرنر توسط تیم مهمان زده شده است زمان مناسبی برای انتخاب یکی از گزینه های این آپشن می باشد. مثلاً اگر در دقایق انتهایی بازی در نیمه ی اول تیم مهمان کرنری نزده باشد می توان با توجه به روند بازی تشخیص داد که تیم مهمان احتمالاً بین ۰ تا ۱ کرنر خواهد زد و بنابراین گزینه ی «۱-۰» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال