هنگامی که پای به دنیای پرهیجان شرط بندی می گذاریم.
و سایت های مختلف را بررسی می کنیم.
متوجه می شویم که گزینه های بسیار زیادی برای شرط بندی وجود دارد.
آپشن برد در هر دو نیمه یکی از آن هاست.
که برای فهمیدن آنها باید ساعت ها به تفکر بپردازیم.
تا شاید به پاسخ درستی در مورد آنها دست یابیم.
به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا تمامی آپشن ها و اصطلاحات شرط بندی ورزشی در سایت آر ایکس بت را به صورت جدا از هم و در پست های مختلف به شما آموزش دهیم.
تا بتوانید در شرط بندی های خود به راحتی از آنها استفاده کنید.
و هر چه سریعتر به موفقیت در شرط بندی دست یابید.

آموزش آپشن «برد در هر دو نیمه» در سایت آر ایکس بت

در این آپشن از ما خواسته شده است که تعیین کنیم کدام تیم هر دو نیمه ی بازی را خواهد برد.

اگر نظر ما این است که تیم مهمان برنده ی هر دو نیمه خواهد شد گزینه ی مهمان را انتخاب می کنیم.
و اگر نظر ما این است که تیم میزبان برنده ی هر دو نیمه خواهد شد گزینه ی «میزبان» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن

این آپشن در پیش بینی پیش از بازی کاربرد دارد.
معمولاً برای بازی هایی مناسب است که تفاوت دو تیم بسیار فاحش باشد.
یکی از تیم ها بسیار قوی و در رتبه های بالایی جدول باشد.
تیم دیگر در انتهای جدول رده بندی باشد.
به گونه ای که به راحتی بتوان برنده شدن یک تیم را حدس زد.
که یکی از تیم ها هم در نیمه ی اول و هم در نیمه ی دوم برنده ی بازی خواهد شد.

در پیش بینی لایو (زنده ) نیز می توان از این گزینه استفاده کرد.
به این صورت که مثلاً بازی در نیمه ی اول به سود یکی از دو تیم به پایان رسیده است.
و با توجه به روند بازی و مشاهده ی سطح دو تیم در نیمه ی اول بتوان حدس زد که آیا تیم برنده در نیمه ی اول می تواند نیمه ی دوم بازی را نیز از آن خود کند یا خیر.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال