سایت تاینی بت یکی از بهترین سایت های شرط بندی برای پیش بینی می باشد. این سایت نیز همچون دیگر سایت های شرط بندی دارای گزینه های فراوانی برای شرط بندی می باشد که البته در بدو ورود به آن ممکن است آشنایی کامل با این سایت و گزینه های فراوان آن نداشته باشیم. به همین علت تصمیم گرفتیم در این مطلب تمامی گزینه های این سایت را برای شما شرح دهیم تا هنگام شرط بندی با خیال راحت و آگاهی کامل نسبت به گزینه ها شرط بندی نمایید.

۱ – نتیجه مسابقه ؟

در این آپشن ما تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد.
برخی از سایت ها برای نشان دادن تیم ها از تیم ۱ ، تیم ۲ و مساوی و برخی دیگر از میزبان ، مهمان و مساوی استفاده می کنند.
توجه داشته باشید که اگر اسم تیم ها به صورت عمودی و زیر یکدیگر نوشته شده باشد آنگاه تیم بالایی میزبان (تیم ۱) و تیم پایینی مهمان (تیم ۲ )می باشد.

 • با انتخاب گزینه ی میزبان یا تیم ۱ پیش بینی کرده ایم که تیم میزبان برنده ی بازی خواهد بود.
 • با انتخاب مهمان یا تیم ۲ پیش بینی کرده ایم که تیم مهمان برنده برنده ی بازی خواهد بود.
 • اگر انتخاب ما این است که هیچ کدام از دو تیم برنده نمی شوند گزینه ی تساوی را انتخاب می کنیم.

 

۲ – هندیکپ

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی «میزبان ۱:۰» به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم میزبان اضافه کنیم در نهایت تیم میزبان بازی را خواهد برد.
 • گزینه ی «مساوی ۱:۰ » به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم میزبان اضافه کنیم در نهایت بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی «میهمان ۱:۰ » به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم میزبان اضافه کنیم در نهایت تیم مهمان بازی را خواهد برد.

۳ – نتیجه دقیق

در این آپشن نتیجه ی دقیق بازی از ما خواسته شده است .

عدد سمت راست نقل قول (:)مربوط به تیمیست که در سایت تاینی بت در سمت راست قرار گرفته و عدد سمت چپ نقل قول(:) مربوط به تیمیست که در سایت تاینی بت در سمت چپ قرار گرفته است.

به عنوان مثل گزینه ی «۳:۲ » به این معناست که تیم سمت چپ بازی را با نتیجه ی ۳ بر ۲ خواهد برد.

گزینه ی « other » به معنای سایر گزینه ها می باشد.

۴ – Multigoals Hometeam

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل به وسیله ی تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل توسط تیم میزبان به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی توسط تیم میزبان در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل توسط تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید.

۵ – Total Goals (exact)

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

در این آپشن ۸ گزینه ی مختلف داده شده است که به ترتیب در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۱» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۰» :
  با انتخاب این گزینه اگر بازی گلی نداشته باشد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « ۵»:
  با انتخاب این گزینه اگر ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۴» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۶» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۶ گل به بالا در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۶ – Multigoals Awayteam

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل به وسیله ی تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل توسط تیم میزبان به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی توسط تیم میزبان در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل توسط تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید.

۷ – نتیجه بازی و هر دو تیم گل میزنند

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

 • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» در بازی می باشد.
 • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل نمی زنند» در بازی می باشد.
 • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در بازی می باشد.
 • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل می زنند » در بازی می باشد.
 • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل می زنند» در بازی می باشد.
 • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در بازی را می باشد.

۸ – Total Goals (aggregated)

در این آپشن از ما خواسته شده که به طور دقیق مجموع گل های زده شده توسط دو تیم را حدس بزنیم.

 • گزینه ی «۱- ۰» به این معناست که بین ۰ تا ۱ گل در بازی زده شود.
 • گزینه ی «۳-۲» بدین معناست که شاهد ۲ تا ۳ گل در بازی باشیم.
 • گزینه ی «۵-۴» بدین معناست که شاهد۴ تا ۵ گل در بازی باشیم.
 • و گزینه ی +۶ بدین معناست که شاهد بیش از ۶ گل در بازی باشیم.

۹ – Clean sheet home team

در این آپشن انتخاب می کنیم که تیم میزبان کلین شیت می کند یا خیر.

 • اگر از نظر ما تیم میزبان کلین شیت می کند گزینه ی «بله» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان کلین شیت نمی کند گزینه ی «خیر» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

۱۰ – Correct score (incl. other)

در این آپشن نیز نتیجه ی دقیق بازی از ما خواسته شده است . گزینه های این آپشن با گزینه های نتیجه ی دقیق که در بالا آورده شد متفاوت می باشند.

عدد سمت راست نقل قول (:)مربوط به تیمیست که در سایت حضرات در سمت راست قرار گرفته و عدد سمت چپ نقل قول(:) مربوط به تیمیست که در سایت حضرات در سمت چپ قرار گرفته است.

به عنوان مثال گزینه ی «۵:۱ » به این معناست که تیم سمت چپ بازی را با نتیجه ی ۵ بر ۱ خواهد برد.

گزینه ی « other » به معنای سایر گزینه ها می باشد.

۱۱ – Clean sheet away team

در این آپشن انتخاب می کنیم که تیم مهمان کلین شیت می کند یا خیر.

 • اگر از نظر ما تیم مهمان کلین شیت می کند گزینه ی «بله» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم مهمان کلین شیت نمی کند گزینه ی «خیر» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

۱۲ – Which team to score

در این گزینه از ما پرسیده شده کدام تیم گل می زند

در این جا ما ۴ گزینه داریم

 • گزینه ی ۱ به معنای این است که فقط تیم ۱ گل می زند .
 • گزینه ی ۲ به معنای این است که فقط تیم ۲ گل می زند.
 • گزینه ی both teams  به معنای این است که هر دو تیم گل میزنند.
 • و گزینه ی none  به معنای این است که هیچ کدام از دو تیم گل نخواهند زد.

۱۳ – نتیجه بازی و تعداد گل های مسابقه

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی «over and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در بالای ۱.۵ و پیروزی تیم مهمان در بازی » می باشد.
 • گزینه ی over and home 1.5 به معنای «مجموع گل زده در بازی بالای ۱.۵ و پیروزی تیم میزبان در بازی » می باشد.
 • گزینه ی « under and draw 1.5 » به معنای «مجموع گل زده در بازی کم تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در بازی » می باشد.
 • گزینه ی « over and draw 1.5 » به معنای « مجموع گل زده در بازی بیش تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در بازی » می باشد.
 • گزینه ی « under and away 1.5 » به معنای «مجموع گل زده در بازی کم تر از ۱.۵ و برد تیم مهمان در بازی » می باشد.
 • گزینه ی « under and home 1.5 » به معنای «مجموع گل زده در بازی کم تر از ۱.۵ و برد تیم میزبان در بازی » می باشد.

۱۴ – برد میزبان شرط فسخ

در این آپشن از ما خواسته شده که تعیین کنیم اگر تیم میزبان بازی را نبرد چه نتیجه ای رخ خواهد داد .

در نظر داشته باشید اگر تیم میزبان بازی را ببرد شرط ما فسخ خواهد شد.

ان آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

 • گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم میزبان بازی را نبرد تیم مهمان برنده ی بازی می شود.
 • گزینه ی «مساوی» به این معناست که اگر تیم میزبان بازی را نبرد بازی به تساوی خواهد انجامید.

۱۵ – Totals Awayteam

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • در گزینه ی «۱.۵ بالا» اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم مهمان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و اگر کمتر از ۲ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • در گزینه ی «۱.۵ پایین » ۱گر ۲ گل و بیشتر توسط تیم مهمان زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و اگر کمتر از ۲ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۶ – Totals Hometeam

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • در گزینه ی «۱.۵ بالا» اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم میزبان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و اگر کمتر از ۲ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • در گزینه ی «۱.۵ پایین » ۱گر ۲ گل و بیشتر توسط تیم میزبان زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و اگر کمتر از ۲ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۷ – Total Goals AAMS

این آپشن دارای ۶ گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در بازی زده نمی شود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که در مجموع شاهد ۱ گل در بازی خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که در مجموع شاهد ۲ گل در بازی خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» به این معناست که در مجموع شاهد ۳ گل در بازی خواهیم بود.
 • گزینه ی «۴» به این معناست که در مجموع شاهد ۴ گل در بازی خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۵» به این معناست که بیش از ۵ گل در بازی شاهد خواهیم بود.

۱۸ – هر ۲ تیم گل میزنند؟

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم در طول تمام مسابقه گل می زنند یا نه

 • اگر از نظر ما هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما هر دو تیم گل نمی زنند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۹ – مجموع گل ها زوج/فرد

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های بازی ن زوج خواهد بود یا فرد.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۲۰ – شانس دوبرابر

در این آپشن سه گزینه داریم که در زیر برای شما توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی« ۱۲ » به معنای برد یکی از دو تیم در بازی می باشد. به عبارت دیگر بازی مساوی نمی شود.
 • گزینه ی« x1 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ در بازی می باشد.
 • و گزینه ی « x2 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ در بازی می باشد.

۲۱ – مساوی شرط فسخ

این آپشن دارای دو گزینه ی «مهمان» و «میزبان» می باشد.

انتخاب گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم مهمان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که مهمان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

انتخاب گزینه ی «میزبان» به این معناست که اگر تیم میزبان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که میزبان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

۲۲ – تعداد گل های میزبان

در این آپشن ۴ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم میزبان شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۳» به این معناست که بیش از ۳ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.

۲۳ – تعداد گل های مهمان

در این آپشن ۴ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم مهمان شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۳» به این معناست که بیش از ۳ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.

۲۴ – Asian Total

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • در گزینه ی «۱.۵ بالا» اگر ۲ گل و بیشتر  زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و اگر کمتر از ۲ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • در گزینه ی «۱.۵ پایین » ۱گر ۲ گل و بیشتر  زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و اگر کمتر از ۲ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۲۵ – Totals

در این آپشن گزینه های مجموع بالای ۰.۵ و پایین ۰.۵ را  داریم .

 • گزینه ی «بالا ۰.۵» به این معناست که اگر گلی در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • گزینه ی «پایین ۰.۵» دقیقاً برعکس است. این گزینه به این معناست که اگر گلی در بازی زده نشود برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۲۶ – شانس دو برابر و مجموع گل ها

در این آپشن ۶ گزینه مشاهده می کنیم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی « drawaway/over1.5 » به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم بالای ۱.۵ » می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / over1.5» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۱.۵» می باشد.
 • گزینه ی « homedraw/over1.5» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۱.۵» می باشد.
 • گزینه ی «۱.۵ drawaway/under» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم پایین ۱.۵ » می باشد.
 • گزینه ی «۱.۵ homeaway / under» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۱.۵ » می باشد.
 • و گزینه ی « homedraw/under1.5» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۱.۵» می باشد.

۲۷ – شانس دو برابر و هر دو تیم گل میزنند

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» در بازی می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در بازی می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در بازی می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل می زنند» در بازی می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در بازی می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای « برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در بازی می باشد.

۲۸ – هر دو تیم گل میزنند و گل های بازی

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم گل می زنند یا خیر و نیز هم زمان تعیین کنیم مجموع گل دو تیم چقدر خواهد بود.

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح داده می شود.

 • گزینه ی «no/over 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ باشد و هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی «no/under 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ باشد و هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی «yes/over 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ باشد و هر دو تیم هم گل می زنند.
 • گزینه ی «yes/under 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ باشد و هر دو تیم هم گل می زنند.

۲۹ – Multiscores

در این آپشن به ما چندین گزینه ی مختلف برای نتیجه بازی ارائه شده است.

مثلاً گزینه ی «۰:۳ , ۲:۰ , ۱:۰ » به این معناست که یکی از سه نتیجه ی ۰:۳ ، ۲:۰ یا ۱:۰ به دست می آید. در صورت انتخاب این گزینه هر نتیجه ی دیگری غیر از این نتیجه به دست بیاید شرط ما با باخت مواجه می شود.

گزینه ی «other awaywin» به معنای برد تیم مهمان با نتیجه ای غیر از نتیجه های داده شده می باشد.

گزینه ی «other homewin » به معنای برد تیم میزبان با نتیجه ای غیر از نتیجه های داده شده می باشد.

گزینه ی «مساوی» به این معناست که بازی به تساوی خواهد انجامید.

۳۰ – Multigoals

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۵-۲» به این معناست که بین ۲ تا ۵ گل در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۷» به این معناست که بالای ۷ گل به ثمر خواهد رسید.

۳۱ – Away Win To Nil

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم مهمان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۳۲ – Home Win To Nil

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم میزبان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم میزبان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم میزبان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۳۳ – برد مهمان شرط فسخ

در این آپشن از ما خواسته شده که تعیین کنیم اگر تیم مهمان بازی را نبرد چه نتیجه ای رخ خواهد داد .

در نظر داشته باشید اگر تیم مهمان بازی را ببرد شرط ما فسخ خواهد شد.

ان آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

 • گزینه ی «میزبان » به این معناست که اگر تیم مهمان بازی را نبرد تیم میزبان برنده ی بازی می شود.
 • گزینه ی «مساوی» به این معناست که اگر تیم مهمان بازی را نبرد بازی به تساوی خواهد انجامید.

۳۴ – زوج/فرد تیم میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم مهمان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۳۵ – زوج/فرد تیم مهمان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های تیم مهمان زوج خواهد بود یا فرد.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده توسط مهمان زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده تو.سط مهمان فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۳۶ – Winning margins

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم برنده با چه اختلاف گلی برنده ی بازی خواهد شد.

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما توضیح می دهیم.

 • گزینه ی «at 1» به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۱ گل می باشد.
 • گزینه ی «at 2» به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « at >2»  به معنای برد تیم مهمان با اختلاف بیش از ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht 1»  به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۱ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht 2 » به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht >2 » به معنای برد تیم میزبان با اختلاف بیش از ۲ گل می باشد.
 • و گزینه ی مساوی به معنای این است که بازی با نتیجه ی مساوی به پایان می رسد .


معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال