سایت بنفیت یکی از بهترین سایت های شرط بندی برای پیش بینی می باشد. این سایت نیز همچون دیگر سایت های شرط بندی دارای گزینه های فراوانی برای شرط بندی می باشد که البته در بدو ورود به آن ممکن است آشنایی کامل با این سایت و گزینه های فراوان آن نداشته باشیم. به همین علت تصمیم گرفتیم در این مطلب تمامی گزینه های این سایت را برای شما شرح دهیم تا هنگام شرط بندی با خیال راحت و آگاهی کامل نسبت به گزینه ها شرط بندی نمایید.

عناوین این مطلب پنهان

۱ – نتیجه مسابقه

در این آپشن ما تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد.
برخی از سایت ها برای نشان دادن تیم ها از تیم ۱ ، تیم ۲ و مساوی و برخی دیگر از میزبان ، مهمان و مساوی استفاده می کنند.
توجه داشته باشید که اگر اسم تیم ها به صورت عمودی و زیر یکدیگر نوشته شده باشد آنگاه تیم بالایی میزبان (تیم ۱) و تیم پایینی مهمان (تیم ۲ )می باشد.

 • با انتخاب گزینه ی میزبان یا تیم ۱ پیش بینی کرده ایم که تیم میزبان برنده ی بازی خواهد بود.
 • با انتخاب مهمان یا تیم ۲ پیش بینی کرده ایم که تیم مهمان برنده برنده ی بازی خواهد بود.
 • اگر انتخاب ما این است که هیچ کدام از دو تیم برنده نمی شوند گزینه ی تساوی را انتخاب می کنیم.

۲ – هندیکپ

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی «میزبان ۱ : ۰» به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم میزبان بازی را خواهد برد.
 • گزینه ی «مساوی ۱ : ۰» به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی «میهمان ۱ : ۰» به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم مهمان بازی را خواهد برد.

۳ – نتیجه دقیق

در این آپشن نتیجه ی دقیق بازی از ما خواسته شده است .

عدد سمت راست نقل قول (:)مربوط به تیمیست که در سایت بنفیت در سمت راست قرار گرفته و عدد سمت چپ نقل قول(:) مربوط به تیمیست که در سایت بنفیت در سمت چپ قرار گرفته است.

به عنوان مثل گزینه ی «۳:۲ » به این معناست که تیم سمت چپ بازی را با نتیجه ی ۳ بر ۲ خواهد برد.

گزینه ی « other » به معنای سایر گزینه ها می باشد.

۴ – Total Goals (exact)

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

در این آپشن ۸ گزینه ی مختلف داده شده است که به ترتیب در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۱» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۰» :
  با انتخاب این گزینه اگر بازی گلی نداشته باشد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « ۵»:
  با انتخاب این گزینه اگر ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۴» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۶» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۶ گل به بالا در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۵ – Matchbet + Both Teams to Score

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

 • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل می زنند » در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول را می باشد.

۶ – نتیجه مسابقه در نیمه دوم

یک گزینه ی دیگر در سایت های شرط بندی گزینه ی نتیجه ی مسابقه در نیمه ی دوم می باشد. در برخی از سایت ها این گزینه را به انگلیسی و با عبارت ۲st half-match result و عبارت های مشابه دیگر نشان می دهند که با کمی دقت متوجه خواهیم شد که منظور از این عبارت ها همان نتیجه ی مسابقه در وقت قانونی دوم می باشد.

این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی دوم را خواسته است . دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه ی مسابقه در تمام بازی مد نظر نبوده و ملاک ما فقط نتیجه ی چهل و پنج دقیقه دوم مسابقه می باشد.

 • اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان نیمه ی دوم بازی را می برد گزینه ی مهمان را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که تیم میزبان نیمه ی دوم بازی را می برد گزینه ی میزبان را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که هیچ یک از دو تیم برنده ی نیمه ی دوم نمی شود و در نیمه ی دوم بازی به تساوی می انجامد گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۷ – ۲nd Half – Asian Total

در این آپشن مجموع آسیایی در نیمه ی اول از ما خواسته شده است. این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح خواهیم داد.

گزینه ی «بالا ۲»

 • چنانچه در نیمه ی اول شاهد ۳ گل و بیشتر باشیم به ازای هر دو حالت برنده می شویم.
 • چنانچه در نیمه ی اول بازی شاهد ۲ گل باشیم شرط ما برگشت می خورد.
 • و چنانچه کمتر از ۲ گل در نیمه ی اول زده شود شرط را خواهیم باخت.

گزینه ی «پایین ۲»

 • چنانچه در نیمه ی اول شاهد ۳ گل و بیشتر باشیم به ازای هر دو حالت بازنده می شویم.
 • چنانچه در نیمه ی اول بازی شاهد ۲ گل باشیم بشرط ما برگشت می خورد.
 • و چنانچه کمتر از ۲ گل در نیمه ی اول زده شود شرط را خواهیم برد.

۸ – ۲nd Half – Asian Handicap

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

گزینه ی «+۰.۲۵ میزبان» دو حالت بالا و پایین دارد. حالت بالای این گزینه ۰.۵ و حالت پایین آن ۰ می باشد.

 • با انتخاب این گزینه اگر میزبان بازی را در نیمه ی دوم با هر نتیجه ای ببرد برای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.
 • اگر بازی در نیمه ی دوم به تساوی بینجامد به ازای حالت بالا نیمی از پول شرط ما با برد همراه شده و به ازای حالت پایین نیمی از پول شرط ما برگشت می خورد. به این حالت نیم برد نیز می گویند.
 • و اگر میزبان بازی را در نیمه ی دوم با هر نتیجه ای واگذار کند به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.

گزینه ی «-۰.۲۵ مهمان» نیز دو حالت بالا و پایین دارد. حالت بالای این گزینه ۰.۵ و حالت پایین آن ۰ می باشد.

 • با انتخاب این گزینه اگر در نیمه ی دوم مهمان بازی را با هر نتیجه ای ببرد به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • اگر بازی در نیمه ی دوم به تساوی بینجامد به ازای حالت بالا نیمی از پول شرط را خواهیم باخت و به ازای حالت پایین نیمی از پول شرط ما با باخت همراه خواهد شد. به این حالت نیم باخت نیز می گویند.
 • و اگر در نیمه ی دوم بازی تیم مهمان با هر نتیجه ای ببازد به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۹ – Halftime/Fulltime Correct Score

در این آپشن از ما خواسته شده نتیجه ی دقیق بازی در نیمه ی اول و تمام بازی را حدس بزنیم و نیز در بعضی از گزینه ها در سمت راست کلمه ی ۴plus  آورده شده است که به معنای این است که در تمام بازی بیش از ۴ گل شاهد خواهیم بود.

برای مثال ۳ گزینه را برای شما شرح می دهیم تا بهتر با این گزینه ها آشنا شوید.

گزینه ی « ۲-۱ ۰-۰» :

به این معناست که بازی در نیمه ی اول به تساوی صفر صفر بینجامد و در مجموع تمام بازی تیم ۲ (مهمان)با نتیجه ی ۲ بر ۱ به پیروزی دست یابد.

: « ۲-۱  4plus» گزینه ی

به این معناست که بازی در نیمه ی اول با نتیجه ی ۲ بر ۱ به نفع تیم۱ (میزبان) به پایان برسد و بازی در مجموع بیش از ۴ گل داشته باشد.

گزینه ی ۴plus  4plus :

به این معناست که در نیمه ی اول بیش از ۴ گل شاهد خواهیم بود و درتمام بازی نیز به طبع شاهد بیش از ۴ گل خواهیم بود.

۱۰ – نیمه اول – مجموع گل های میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های میزبان در نیمه ی اول را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «بالای ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی اول بازی توسط میزبان گل زده خواهد شد.
 • و گزینه ی «پایین ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی اول توسط میزبان گل زده نمی شود.

۱۱ – نیمه اول – مجموع گل های مهمان

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های مهمان در نیمه ی اول را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «بالای ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی اول بازی توسط مهمان گل زده خواهد شد.
 • و گزینه ی «پایین ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی اول توسط مهمان گل زده نمی شود.

۱۲ – ۱st Half – Clean Sheet Home Team

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی اول تیم میزبان کلین شیت میکند یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی اول کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی اول کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۳ – ۱st Half – Clean Sheet Away Team

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی اول تیم مهمان کلین شیت می کند یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم مهمان در نیمه ی اول کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم مهمان در نیمه ی اول کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۴ – نیمه اول – هندیکپ اروپایی

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی « ۱ :۰ ۱ » به این معناست که اگر در نیمه ی اول ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم میزبان (تیم ۱) بازی را خواهد برد.
 • گزینه ی «مساوی ۱ : ۰» به این معناست که اگر در نیمه ی اول ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی « ۱ : ۰ ۲» به این معناست که اگر در نیمه ی اول ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم مهمان (تیم ۲ ) بازی را خواهد برد.

۱۵ – Clean Sheet away team

در این آپشن انتخاب می کنیم که تیم مهمان کلین شیت می کند یا خیر.

 • اگر از نظر ما تیم مهمان کلین شیت می کند گزینه ی «بله» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم مهمان کلین شیت نمی کند گزینه ی «خیر» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

۱۶ – ۲nd Half – Total Home Team

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های میزبان در نیمه ی دوم را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

 • در گزینه ی «بالای ۰.۵» اگر تیم میزبان تعداد ۱ گل و بیشتر بزند برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • و در گزینه ی «پایین ۰.۵» اگر تیم میزبان گلی نزند برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده می شویم.

۱۷ – Which team to score

در این گزینه از ما پرسیده شده کدام تیم گل می زند

در این جا ما ۴ گزینه داریم

 • گزینه ی ۱ به معنای این است که فقط تیم ۱ گل می زند .
 • گزینه ی ۲ به معنای این است که فقط تیم ۲ گل می زند.
 • گزینه ی both teams  به معنای این است که هر دو تیم گل میزنند.
 • و گزینه ی none  به معنای این است که هیچ کدام از دو تیم گل نخواهند زد.

۱۸ – ۲nd Half – Totals Away Team

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های مهمان در نیمه ی دوم را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

 • در گزینه ی «بالای ۰.۵» اگر تیم مهمان تعداد ۱ گل و بیشتر بزند برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • و در گزینه ی «پایین ۰.۵» اگر تیم مهمان گلی نزند برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده می شویم.

۱۹ – نیمه اول – مجموع گل ها

در این آپشن مجموع گل های دو تیم در نیمه ی اول از ما خواسته شده است .

 • گزینه ی «۰» : در این گزینه اگر گلی در نیمه ی اول بازی زده نشود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» : در این گزینه اگر ۱ گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۲» : در این گزینه اگر بیشتز از ۲ گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۲۰ – ۲nd Half – Clean Sheet Home Team

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی دوم تیم میزبان کلین شیت می کند یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی دوم کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی دوم کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۱ – ۲nd Half – Total Goals

در این آپشن از ما خواسته شده که به طور دقیق مجموع گل های زده شده توسط دو تیم در نیمه ی دوم را حدس بزنیم که در این جا گزینه های «۰» ، «۱» و +۲ آورده شده است.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که گلی در بازی زده نشود.
 • گزینه ی «۱» بدین معناست که شاهد ۱ گل در بازی باشیم.
 • و گزینه ی +۲ بدین معناست که شاهد بیش از ۲ گل در بازی باشیم.

۲۲ – ۲nd Half – Clean Sheet Away Team

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی دوم تیم میزبان کلین شیت میکند یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی دوم کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی دوم کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۳ – نیمه دوم – نتیجه دقیق

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۲:۱ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۲ است.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۱ خواهد بود.
و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی ۲ بر ۱ برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰:۱ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۱ بر ۰ به پیروزی دست می یابد.

۲۴ – Home No Bet

در این آپشن از ما خواسته شده که تعیین کنیم اگر تیم میزبان بازی را نبرد چه نتیجه ای رخ خواهد داد .

در نظر داشته باشید اگر تیم میزبان بازی را ببرد شرط ما فسخ خواهد شد.

ان آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

 • گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم میزبان بازی را نبرد تیم مهمان برنده ی بازی می شود.
 • گزینه ی «مساوی» به این معناست که اگر تیم میزبان بازی را نبرد بازی به تساوی خواهد انجامید.

۲۵ – Away No Bet

در این آپشن از ما خواسته شده که تعیین کنیم اگر تیم مهمان بازی را نبرد چه نتیجه ای رخ خواهد داد .

در نظر داشته باشید اگر تیم مهمان بازی را ببرد شرط ما فسخ خواهد شد.

ان آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

 • گزینه ی «میزبان » به این معناست که اگر تیم مهمان بازی را نبرد تیم میزبان برنده ی بازی می شود.
 • گزینه ی «مساوی» به این معناست که اگر تیم مهمان بازی را نبرد بازی به تساوی خواهد انجامید.

۲۶ – Home Win To Nil

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم میزبان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم میزبان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم میزبان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۷ – Away Win To Nil

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم مهمان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۸ – زوج / فرد تیم میزبان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های تیم میزبان زوج خواهد بود یا فرد.

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم مهمان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های تیم میزبان زوج خواهد بود یا فرد.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده توسط میزبان زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده توسط میزبان فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۲۹ – زوج / فرد تیم مهمان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های تیم مهمان زوج خواهد بود یا فرد.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده توسط مهمان زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده تو.سط مهمان فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۳۰ – ۱st Half – Totals

در این آپشن مجموع گل های دو تیم در نیمه ی اول از ما خواسته شده است .

 • با انتخاب گزینه ی «بالای ۲.۵» اگر ۳ گل و بیشتر در نیمه ی اول بازی شاهد باشیم برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • و با انتخاب گزینه ی «پایین ۲.۵» اگر کمتر از ۳ در نیمه ی اول بازی شاهد باشیم برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۳۱ – First Half – Matchbet + Totals

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی «over and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول بالای ۱.۵ و پیروزی تیم مهمان در نیمه ی دوم » می باشد.
 • گزینه ی over and home 1.5 به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول بالای ۱.۵ و و پیروزی تیم میزبان در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « under and draw 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول کم تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « over and draw1.5» به معنای « مجموع گل زده در نیمه ی اول بیش تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « under and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول کم تر از ۱.۵ و برد تیم مهمان در نیمه ی دوم » می باشد.
 • گزینه ی « under and home 1.5 » به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول کم تر از ۱.۵ و برد تیم میزبان در نیمه ی دوم » می باشد.

۳۲ – ۲nd Half – Totals

در این آپشن مجموع گل های دو تیم در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است .

 • با انتخاب گزینه ی «بالای ۲.۵» اگر ۳ گل و بیشتر در نیمه ی دوم بازی شاهد باشیم برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • و با انتخاب گزینه ی «پایین ۲.۵» اگر کمتر از ۳ در نیمه ی دوم بازی شاهد باشیم برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۳۳ -First Half – Matchbet + Both Teams To Score

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

 • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان در نیمه ی اول و هر دو تیم در نیمه ی اول  گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی در نیمه ی اول و هر دو تیم در نیمه ی اول  گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان در نیمه ی اول و هر دو تیم در نیمه ی اول گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان در نیمه ی اول و هر دو تیم در نیمه ی او ل گل می زنند » می باشد.
 • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی در نیمه ی اول و هر دو تیم در نیمه ی اول  گل می زنند» می باشد.
 • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان در نیمه ی اول و هر دو تیم در نیمه ی اول گل می زنند» را می باشد.

۳۴ – Both Teams To Score + Totals

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم گل میزنند یا خیر و نیز هم زمان تعیین کنیم مجموع گل دو تیم چقدر خواهد بود.

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح داده می شود.

 • گزینه ی «no/over 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ باشد و هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی «no/under 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ باشد و هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی «yes/over 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ باشد و هر دو تیم هم گل می زنند.
 • گزینه ی «yes/under 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ باشد و هر دو تیم هم گل می زنند.

۳۵ – Total Goals AAMS

این آپشن دارای ۶ گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در بازی زده نمی شود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که در مجموع شاهد ۱ گل در بازی خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که در مجموع شاهد ۲ گل در بازی خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» به این معناست که در مجموع شاهد ۳ گل در بازی خواهیم بود.
 • گزینه ی «۴» به این معناست که در مجموع شاهد ۴ گل در بازی خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۵» به این معناست که بیش از ۵ گل در بازی شاهد خواهیم بود.

۳۶ – Both Teams To Score 1st Half / 2nd Half

در این آپشن باید مشخص کنیم هر دو تیم در نیمه ی اول و دوم گل میزنند یا خیر .این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که در ذیل آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی« no /no » به این معناست که نیمه ی اول هر دو تیم گل نمی زنند و نیمه ی دوم نیز هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی « no / yes» به این معناست که نیمه ی اول هر دو تیم گل نمی زنند ولی هر دو تیم در نیمه ی دوم گل میزنند.
 • گزینه ی «yes/no» به این معناست که نیمه ی اول هر دو تیم گل می زنند ولی نیمه ی دوم هر دو تیم گل نمی زنند.
 • و گزینه ی « yes / yes» به این معناست که نیمه ی اول هر دو تیم گل می زنند و نیمه ی دوم نیز هر دو تیم گل می زنند.

۳۷ – Both Teams to Score

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم در طول تمام مسابقه گل می زنند یا نه

 • اگر از نظر ما هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما هر دو تیم گل نمی زنند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۳۸ – نیمه اول – نتیجه نهایی

در این آپشن ۹ گزینه ی مختلف برای شرط بندی ارائه شده است که در زیر تمام آنها توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی « ۱/۱» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی «۱/۲» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی « ۲/۱» به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی « ۲/۲ » به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی « ۱/X» به معنای مساوی در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی «(X) /1» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی X/2  به معنای مساوی در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی ( x )/ 2 به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.
 • و گزینه ی« X/X » به معنای مساوی در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.

۳۹ – مجموع گل ها زوج / فرد

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های بازی ن زوج خواهد بود یا فرد.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۴۰ – شانس دو برابر

در این آپشن سه گزینه داریم که در زیر برای شما توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی« ۱۲ » به معنای برد یکی از دو تیم در بازی می باشد. به عبارت دیگر بازی مساوی نمی شود.
 • گزینه ی« x1 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ در بازی می باشد.
 • و گزینه ی « x2 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ در بازی می باشد.

۴۱ – Draw no bet

این آپشن دارای دو گزینه ی «مهمان» و «میزبان» می باشد.

انتخاب گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم مهمان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که مهمان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

انتخاب گزینه ی «میزبان» به این معناست که اگر تیم میزبان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که میزبان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

۴۲ – تعداد گل های میزبان

در این آپشن ۴ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم میزبان شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۳» به این معناست که بیش از ۳ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.

۴۳ – تعداد گل های مهمان

در این آپشن ۴ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم مهمان شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۳» به این معناست که بیش از ۳ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.

۴۴ – Asian Total

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم.

 • در گزینه ی «بالای ۳.۵» اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد و اگر کمتر از ۴ گل بزنند شرط را خواهیم باخت.
 • در گزینه ی «پایین ۳.۵» دقیقاً برعکس می باشد. یعنی اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت و اگر کمتر از ۴ گل بزنند شرط را خواهیم برد.

۴۵ – ۱st Half – Asian Total

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی در نیمه ی اول را تعیین کنیم.

 • در گزینه ی «بالای ۱.۵» اگر دو تیم در مجموع ۲ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد و اگر کمتر از ۲ گل بزنند شرط را خواهیم باخت.
 • در گزینه ی «پایین ۱.۵ » دقیقاً برعکس می باشد. یعنی اگر دو تیم در مجموع ۲ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت و اگر کمتر از ۲ گل بزنند شرط را خواهیم برد.

۴۶ – ۲nd Half – Matchbet And Total

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی «over and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم بالای ۱.۵ و پیروزی تیم مهمان در نیمه ی دوم » می باشد.
 • گزینه ی over and home 1.5 به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم بالای ۱.۵ و و پیروزی تیم میزبان در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « under and draw 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « over and draw1.5» به معنای « مجموع گل زده در نیمه ی دوم بیش تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « under and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و برد تیم مهمان در نیمه ی دوم » می باشد.
 • گزینه ی « under and home 1.5 » به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و برد تیم میزبان در نیمه ی دوم » می باشد.

۴۷ – ۲nd Half – Matchbet and Both Teams Score

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

 • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند » می باشد.
 • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند» می باشد.
 • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند» را می باشد.

۴۸ – Totals

در این آپشن گزینه های مجموع بالای ۳.۵ و پایین ۳.۵ را  داریم .

 • گزینه ی «بالا ۳.۵» به این معناست که اگر تیم ها در مجموع ۴ گل و بیشتر بزنند شرط را خواهیم برد. و اگر کمتر از ۴ گل بزنند بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «پایین ۳.۵» دقیقاً برعکس است. یعنی اگر در مجموع ۴ گل و بیشتر بزنند شرط را خواهیم باخت. و اگر کمتر از ۴ گل بزنند برنده ی شرط خواهیم بود.

۴۹ – شانس دوبرابر و مجموع گل ها

در این آپشن ۶ گزینه مشاهده می کنیم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی « drawaway/over4.5 » به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم بالای ۴.۵ » می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / over4.5» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۴.۵» می باشد.
 • گزینه ی « homedraw/over4.5» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۴.۵» می باشد.
 • گزینه ی «۴.۵ drawaway/under» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم پایین ۴.۵ » می باشد.
 • گزینه ی «۴.۵ homeaway / under» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۴.۵ » می باشد.
 • و گزینه ی « homedraw/under4.5» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۴.۵» می باشد.

۵۰ – شانس دوبرابر و هر دو تیم گل میزنند

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای « برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی دوم می باشد.

۵۱ -۱st Half – Double Chance and Both Teams Score

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.

۵۲ – ?Home to win both halves

این آپشن به معنای این است که آیا تیم میزبان یکی از دو نیمه را میبرد یا خیر ؟

 • اگر از نظر ما تیم میزبان یکی از دو نیمه را ببرد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان هیچ کدام از دو نیمه را نبرد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۵۳ – نیمه دوم – شانس دو برابر و هر دو تیم گل می زنند

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی دوم می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای « برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی دوم می باشد.

۵۴ – ?Home to win either half

این آپشن به معنای این است که آیا تیم میزبان یکی از دو نیمه را میبرد یا خیر ؟

 • اگر از نظر ما تیم میزبان یکی از دو نیمه را ببرد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان هیچ کدام از دو نیمه را نبرد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۵۵ – Multiscores

در این آپشن به ما چندین گزینه ی مختلف برای نتیجه بازی ارائه شده است.

مثلاً گزینه ی «۰:۳ , ۲:۰ , ۱:۰ » به این معناست که یکی از سه نتیجه ی ۰:۳ ، ۲:۰ یا ۱:۰ به دست می آید. در صورت انتخاب این گزینه هر نتیجه ی دیگری غیر از این نتیجه به دست بیاید شرط ما با باخت مواجه می شود.

گزینه ی «other awaywin» به معنای برد تیم مهمان با نتیجه ای غیر از نتیجه های داده شده می باشد.

گزینه ی «other homewin » به معنای برد تیم میزبان با نتیجه ای غیر از نتیجه های داده شده می باشد.

گزینه ی «مساوی» به این معناست که بازی به تساوی خواهد انجامید.

۵۶ – تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند؟

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم میزبان در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۵۷ – Multigoals

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۵-۲» به این معناست که بین ۲ تا ۵ گل در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۷» به این معناست که بالای ۷ گل به ثمر خواهد رسید.

۵۸ – ?Away to win both halves

در این آپشن باید تعیین کنیم که تیم میزبان در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۵۹ – ۱st Half – multigoals

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل در نیمه ی اول بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در نیمه ی اول بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل در نیمه ی اول بازی به ثمر خواهد رسید.

۶۰ – ?Away to win either half

در این آپشن از ما پرسیده شده است که آیا تیم میزبان یکی از نیمه های اول و دوم را خواهد برد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان یکی از نیمه ها را ببرد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان نتواند یکی از نیمه ها را ببرد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۶۱ – ۲nd Half – Multigoals

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل در نیمه ی دوم بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در نیمه ی دوم بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل در نیمه ی دوم بازی به ثمر خواهد رسید.

۶۲ – Multigoals Hometeam

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل به وسیله ی تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل توسط تیم میزبان به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی توسط تیم میزبان در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل توسط تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید.

۶۳ – Multigoals Awayteam

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل به وسیله ی تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل توسط تیم میزبان به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی توسط تیم میزبان در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل توسط تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید.

۶۴ – ?Both halves over 1.5

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که آیا در هر دو نیمه بالای ۱.۵ گل خواهیم داشت یا خیر

 • اگر از نظر ما در هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل زده می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما در هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل زده نمی شود(کمتر از ۱.۵ گل زده می شود) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۶۵ – Multigoals Awayteam

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل به وسیله ی تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل توسط تیم میزبان به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی توسط تیم میزبان در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل توسط تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید.

۶۶ – ?Both halves under 1.5

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که آیا در هر دو نیمه پایین ۱.۵ گل خواهیم داشت یا خیر

 • اگر از نظر ما در هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل زده می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما در هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل زده نمی شود(بیشتر از ۱.۵ گل زده می شود) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۶۷ -Double Chance (match) and 1st Half Both Teams Score

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.

۶۸ – شانس دو برابر در نیمه اول

در این آپشن سه گزینه داریم که در زیر برای شما توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی« ۱۲ » به معنای برد یکی از دو تیم در نیمه ی اول می باشد. به عبارت دیگر نیمه ی اول مساوی نمی شود.
 • گزینه ی« x1 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ در نیمه ی اول می باشد.
 • و گزینه ی « x2 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ در نیمه ی اول می باشد.

۶۹ -Double Chance (match) and 2st Half Both Teams Score

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.

۷۰ – ۱st Half Draw no Bet

این آپشن دارای دو گزینه ی «مهمان» و «میزبان» می باشد.

انتخاب گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم مهمان در نیمه ی اول برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که مهمان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

انتخاب گزینه ی «میزبان» به این معناست که اگر تیم میزبان در نیمه ی اول برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که میزبان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

۷۱ – نیمه اول – هر دو تیم گل می زنند؟

در آپشن هر دو تیم در نیمه اول گل می زنند از ما خواسته شده است که تعیین کنیم هر دو تیم در نیمه ی نخست گل می زنند یا خیر.

 • اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی ابتدایی بازی گل بزنند گزینه ی «بلی» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی ابتدایی بازی گل نمی زنند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۷۲ – نیمه دوم – هر دو تیم گل می زنند؟

در این آپشن از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم هر دو تیم در نیمه ی آخر گل می زنند یا خیر.

 • اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی دوم گل بزنند گزینه ی «بلی» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی دوم گلی نمی زنند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۷۳ – Total Goals (aggregated)

در این آپشن از ما خواسته شده که به طور دقیق مجموع گل های زده شده توسط دو تیم را حدس بزنیم .

 • گزینه ی « ۱- ۰ » به این معناست که بین ۰ تا ۱ گل در بازی زده شود.
 • گزینه ی «۳-۲» بدین معناست که شاهد ۲ تا ۳ گل در بازی باشیم.
 • گزینه ی «۵-۴» بدین معناست که شاهد۴ تا ۵ گل در بازی باشیم.
 • و گزینه ی +۶ بدین معناست که شاهد بیش از ۶ گل در بازی باشیم.

۷۴ – Highest Scoring Half Hometeam

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم میزبان در کدام نیمه ی گل های بیشتری خواهد زد.

 • گزینه ی «۱st» به معنای این است که در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری توسط تیم میزبان زده خواهد شد.
 • گزینه «۲nd» به معنای این است که در نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری توسط تیم میزبان زده خواهد شد.
 • گزینه ی «equal» به معنای این است که تعداد گل زده شده توسط تیم میزبان در هر دو نیمه مساوی خواهد بود.

۷۵ – نیمه اول – نتیجه دقیق

در این آپشن نتیجه ی دقیق بازی در نیمه ی اول از ما خواسته شده است .

عدد سمت راست نقل قول (:)مربوط به تیمیست که در سایت بنفیت در سمت راست قرار گرفته و عدد سمت چپ نقل قول(:) مربوط به تیمیست که در سایت بنفیت در سمت چپ قرار گرفته است.

به عنوان مثل گزینه ی «۱:۰» به این معناست که تیم سمت چپ بازی را در نیمه اول با نتیجه ی ۱ بر ۰ خواهد برد.

گزینه ی « c» به معنای سایر گزینه ها می باشد.

۷۶ – Highest Scoring Half Awayteam

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم مهمان در کدام نیمه ی گل های بیشتری خواهد زد.

 • گزینه ی «۱st» به معنای این است که در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری توسط تیم مهمان زده خواهد شد.
 • گزینه «۲nd» به معنای این است که در نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری توسط تیم مهمان زده خواهد شد.
 • گزینه ی «equal» به معنای این است که تعداد گل زده شده توسط تیم مهمان در هر دو نیمه مساوی خواهد بود.

۷۷ – ۲nd Half – Odd / Even


در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های زده شده در نیمه ی دوم بازی زوج می شود یا فرد.

اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در نیمه ی دوم زوج باشد.
گزینه ی زوج را انتخاب می کنیم.
اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در نیمه ی دوم فرد باشد.
گزینه ی فرد را انتخاب می کنیم.

۷۸ – نیمه دوم – مساوی برگشت شرط

این آپشن دارای دو گزینه ی «مهمان» و «میزبان» می باشد.

انتخاب گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم مهمان در نیمه ی دوم برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که مهمان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

انتخاب گزینه ی «میزبان» به این معناست که اگر تیم میزبان در نیمه ی دوم برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که میزبان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

۷۹ – Highest scoring half

در این آپشن از ما خواسته شده تعیین کنیم بیش ترین گل زده شده در کدام نیمه خواهد بود.

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۱st» به این معناست که نیمه ی اول تعداد گل بیشتری خواهد داشت.
 • گزینه ی «۲nd» به این معناست که نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری خواهد داشت.
 • گزینه ی «equal» به این معناست تعداد گل در نیمه های اول و دوم مساوی خواهد بود.

۸۰ – Matchbet + Totals

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی «over and away 4.5» به معنای «مجموع گل زده بالای ۴.۵ و پیروزی تیم مهمان » می باشد.
 • گزینه ی over and home 4.5 به معنای «مجموع گل زده بالای ۴.۵ و و پیروزی تیم میزبان » می باشد.
 • گزینه ی « under and draw 4.5» به معنای «مجموع گل زده کم تر از۴.۵ و نتیجه ی تساوی» می باشد.
 • گزینه ی « over and draw 4.5» به معنای « مجموع گل زده بیش تر از ۴.۵و نتیجه ی تساوی » می باشد.
 • گزینه ی « under and away 4.5» به معنای «مجموع گل زده کم تر از ۴.۵ و برد تیم مهمان» می باشد.
 • گزینه ی « under and home 4.5 » به معنای «مجموع گل زده کم تر از ۴.۵ و برد تیم میزبان » می باشد.

۸۱ – نیمه دوم – شانس دو برابر

در این آپشن سه گزینه داریم که در زیر برای شما توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی« ۱۲ » به معنای برد یکی از دو تیم در نیمه ی دوم می باشد. به عبارت دیگر نیمه ی اول مساوی نمی شود.
 • گزینه ی« x1 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ در نیمه ی دوم می باشد.
 • و گزینه ی « x2 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ در نیمه ی دوم می باشد.

۸۲ – ۱st Half – Odd/Even Goals

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها در نیمه ی اول را تعیین می کنیم .

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه ی اول زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه ی اول فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۸۳ – Winning margins

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم برنده با چه اختلاف گلی برنده ی بازی خواهد شد.

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما توضیح می دهیم.

 • گزینه ی «at 1» به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۱ گل می باشد.
 • گزینه ی «at 2» به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « at >2»  به معنای برد تیم مهمان با اختلاف بیش از ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht 1»  به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۱ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht 2 » به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht >2 » به معنای برد تیم میزبان با اختلاف بیش از ۲ گل می باشد.
 • و گزینه ی مساوی به معنای این است که بازی با نتیجه ی مساوی به پایان می رسد .

۸۴ – Totals Awayteam

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • در گزینه ی «۱.۵ بالا» اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم میزبان زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و اگر کمتر از ۲ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • در گزینه ی «۱.۵ پایین » ۱گر ۲ گل و بیشتر توسط تیم میزبان زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و اگر کمتر از ۲ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۸۵ – Totals Hometeam

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۲.۵ بالا » به این معناست که تیم میزبان اگر در بازی ۳ گل و بیشتر بزند برنده شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی «۲.۵ پایین » به این معناست که تیم میزبان اگر در بازی ۳ گل و بیشتر بزند بازنده شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال