در این مطلب آپشن ?both halves under 1.5 برای شما شرح داده خواهد شد. این آپشن به معنای «هر دو نیمه کمتر از ۱.۵؟» می باشد.

آموزش گزینه ی «?both halves under 1.5» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ?both halves under 1.5

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که آیا در هر دو نیمه پایین ۱.۵ گل خواهیم داشت یا خیر

  • اگر از نظر ما در هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل زده می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما در هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل زده نمی شود(بیشتر از ۱.۵ گل زده می شود) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «?both halves under 1.5»

این آپشن برای تقابل تیم های بسیار هجومی یا بسیار دفاعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای تقابل تیم های بسیار هجومی می توان گزینه ی «خیر» را گزینه ی بسیار مناسبی برای شرط بندی دانست.

و برای تقابل تیم های بسیار دفاعی می توان گزینه ی «بله» را گزینه ی مناسبی قلمداد کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال