در این مطلب گزینه ی ?Away to win either half برای شما شرح داده خواهد شد.این گزینه به معنای «میزبان یکی از دو نیمه را خواهد برد؟» می باشد.

آموزش گزینه ی «?Away to win either half» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ?Away to win either half

در این آپشن از ما پرسیده شده است که آیا تیم میزبان یکی از نیمه های اول و دوم را خواهد برد یا خیر

  • اگر از نظر ما تیم میزبان یکی از نیمه ها را ببرد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تیم میزبان نتواند یکی از نیمه ها را ببرد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «?Away to win either half»

این آپشن معمولاً برای تیم ها بسیار قوی به راحتی جواب می دهد. یعنی معمولاً تیم های قدرتمند حداقل یکی از نیمه ها را به سود خود به پایان می برند . بنابراین در بازی هایی که یک طرف آنها یک تیم قدرتمند باشد معمولاً می توان از گزینه ی «بله» به عنوان گزینه ای مطمئن در این آپشن نام برد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال