در ادامه ی آموزش آپشن های شرط بندی در این مطلب گزینه ی First 10 minutes -3 way را برای شما شرح خواهیم داد. در این آپشن تنها سه حالت و گزینه برای شما وجود دارد که باید از بین این سه حالت یکی را انتخاب کنیم. در ادامه ی مطلب در مورد این آپشن بیشتر توضیح داده خواهد شد.

آموزش گزینه ی «First 10 minutes -3 way» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: First 10 minutes -3 way

این آپشن به معنای این است که در ۱۰ دقیقه ی ابتدایی بازی کدام تیم برنده ی بازی است و یا اینکه بازی مساوی می شود.

  • اگر از نظر ما در ده دقیقه ی اول تیم ۱ برنده ی بازی می شود گزینه ی «۱» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما در ده دقیقه ی اول تیم ۲ برنده ی بازی می شود گزینه ی «۲» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما در ده دقیقه ی اول بازی به تساوی می انجامد گزینه ی «مساوی» را برای شرط بندی انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «First 10 minutes -3 way»

در بیشتر بازی ها گزینه ی «مساوی» می تواند گزینه ی مناسبی برای این آپشن باشد. حتی می توان در چندین بازی میکسی(ترکیب چند گزینه ی شرط بندی با یکدیگر را میکس می گویند) از گزینه های «مساوی» در این آپشن تشکیل داد. میکسی که بسیار خوب می تواند در بین انواع میکس های مختلف جواب بدهد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال