در این مطلب گزینه ی ?Away to Score in both halves را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه به معنای «میزبان در هر دو نیمه گل می زند؟» می باشد.

آموزش گزینه ی «?Away to Score in both halves» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ?Away to Score in both halves

در این آپشن باید تعیین کنیم که تیم میزبان در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

  • اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «?Away to Score in both halves»

این آپشن برای تیم های بسیار هجومی یا بسیار دفاعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای تیم های بسیار هجومی می توان گزینه ی «بله» را گزینه ی بسیار مناسبی برای شرط بندی دانست.

و برای تیم های بسیار دفاعی می توان گزینه ی «خیر» را گزینه ی مناسبی قلمداد کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال