در این مطلب آپشن ?both halves over ۱.۵ برای شما شرح داده خواهد شد. این آپشن به معنای «هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵؟» می باشد.

آموزش گزینه ی «?both halves over 1.5» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: ?both halves over 1.5

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که آیا در هر دو نیمه بالای ۱.۵ گل خواهیم داشت یا خیر

  • اگر از نظر ما در هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل زده می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما در هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل زده نمی شود(کمتر از ۱.۵ گل زده می شود) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «?both halves over 1.5»

این آپشن برای تقابل تیم های بسیار هجومی یا بسیار دفاعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای تقابل تیم های بسیار هجومی می توان گزینه ی «بله» را گزینه ی بسیار مناسبی برای شرط بندی دانست.

و برای تقابل تیم های بسیار دفاعی می توان گزینه ی «خیر» را گزینه ی مناسبی قلمداد کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال