کنترل کننده و جهت دهنده به تمام کارها هدف می باشد.

هدف نیرو محرکه ی اصلی برای پیش بردن کارها بوده و به کارهای شما معنا و مفهوم می‌بخشد و بدون آن، کارها ارزش و معنایی ندارند.
در شرط بندی نیز این هدف شماست که کارهای شما را کنترل می‌کند و عملاً دلیل پیروزی ها و شکست های شما می باشد.
تصور کنید که هدف شما این است که از یک پول کوچک به یک پول بزرگ برسید در این صورت احتمالاً به سراغ میکس بازی‌ها (به دلیل زیاد بودن ضریب میکس) با همدیگر رفته و سعی می‌کنید با گذاشتن مبالغ کمی مثل ۵ هزار تومان و ۱۰ هزارتومان به مبالغ بالایی مثل ۱ میلیون تومان و ۲ میلیون تومان برسید.
ولی اگر هدف شما یادگیری پایه ای و اصولی شرط بندی بوده تا در بلندمدت صاحب سودهای کلان شوید احتمالا راه های مختلف شرط بندی را می آزمایید(آن هم با پول های بسیار بسیار کم) تا راهی که از همه سودده تر است را پیدا نموده و آنگاه پول خود را افزایش می‌دهید تا به سودهای خوب در شرط بندی دست یابید. (بهترین هدف برای موفقیت در شرط بندی از نظر خود من همین هدف می باشد.)

عده ای دیگر نیز ممکن است هدفشان این باشد که با شرط بندی روی یک مقدار پول مشخص به اندازه ی همان پول به دست آورند که معمولا برای این کار روی شرط های تکی و مطمئن شرط بندی می نمایند .(معمولاً روی تیم های بسیار بزرگ) تا بعد از بردن چند شرط پشت سر هم اگر یکی از شرط ها را واگذار کردند آن چنان ضرر خاصی را متحمل نشده باشند.
هدف های بسیار زیادی در شرط بندی وجود دارد که هر کسی با توجه به انگیزه ها و افکارش یک هدف را انتخاب نموده و با توجه به آن شرط بندی های خود را به پیش می‌برد.

پس در ابتدای ورود به دنیای بزرگ شرط بندی حتماً هدفتان از ورود به این رشته را انتخاب کنید تا بتوانید با یک نقشه ی راه مشخص به سراغ آن رفته و به موفقیت بیشتر در شرط بندی دست پیدا کنید.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال